Jak jste silní?

Někdo své síly pravidelně poměřuje s kamarády. U nás k tomu máme speciální dynamometry, ze kterých jste obdrželi své hodnoty.

Síla stisku ruky 

Pro ukázku a zajímavost připojujeme hodnoty maximální síly stisku pravé a levé ruky u průměrné populace v roce 1976:

Věk Ženy Muži
  pravá levá pravá levá
25 let 298 276 483 448
31 let 299 276 489 454

Nervonováha svalů kolenního kloubu

Tyto nerovnováhy popisují procentuální rozdíl maximální síly pravé a levé nohy.