Kouření doma škodí vašim dětem

Kouření doma škodí vašim dětem

O škodlivosti kouření se v dnešní době již nedá pochybovat. Mnoho kuřáků si ale již neuvědomuje závažnost tzv. pasivního kouření (second hand smoking, environmental tobacco smoke). 

Článek připravil: Eliška Hrežová
Vydáno: 23. 4. 2018

Vedle nebezpečí vzniku rakoviny, kuřáci vystavují své okolí i možnému vzniku dalších onemocnění dýchacího ústrojí nebo srdce a cév. Ve významném riziku jsou zejména děti žijící v kuřácké domácnosti.

Britská studie ALSPAC, v jedné ze svých dílčích částí zkoumala množství kotininu v krvi u dětí ve věku 7 a 15 let. Kotinin je jedna z hlavních látek, na které se nikotin z tabáku v těle rozkládá. Díky této látce můžeme měřit míru vystavení kuřáckému dýmu u aktivních, ale i pasivních kuřáků. Ve dřívějších analýzách dat ze studie ALSPAC byla zkoumána hladina kotininu pouze u starších dětí. U těch lze ale již předpokládat aktivní a často zatajované kouření, čili výsledky mohou být nepřesné. Tentokrát se autoři zaměřili na starší i mladší děti. Tak se mohla hladina kotininu porovnat u těch, u kterých se ještě nepředpokládá aktivní kouření s těmi, u kterých ano, což umožnilo lépe sledovat vliv kouření v domácnosti.

Výsledky ukazují, že ve věku 7 let je hlavním zdrojem pasivního kouření matka, její partner nebo oba dohromady. Později v 15 letech se připojují vrstevníci nebo vlastní aktivní kouření. I skrze tyto další vlivy, ze studie vyplynula jasná spojitost mezi kouřením matky a hladinami kotininu v krvi dětí v obou věkových skupinách. Když matka vykouřila více než 10 cigaret za den, měly tyto děti v 15 letech pětkrát vyšší hladinu kotininu v krvi, než děti z nekuřáckých rodin. Vadí to vlastně vůbec? Kotinin se používá jako biologický indikátor vystavení tabákovému kouři. Ačkoli nemůžeme na 100 % prokázat škodlivé účinky pasivního kouření, přistupujeme k němu jako ke škodlivému. Je to z důvodu řady onemocnění, které jsou spojovány s aktivním kouřením a výskytem karcinogenních látek ve vydechovaném kouři.

Nedávno vešlo ve Velké Británii v platnost několik zákonů omezujících kouření na veřejných místech či dokonce v autě. Od 31. května 2017 je zákaz kouření v restauracích a jiných veřejných prostorech i u nás. Výsledky této studie vysílají jasný signál. Kouření všeobecně neprospívá vám ani vašemu okolí a nesprávným směrem ovlivňuje zdraví vašeho dítěte. Doma bychom neměli kouřit vůbec, a to i v případě, že máme starší děti, u kterých může docházet k expozici také z jiných zdrojů.

Shrnutí na závěr

  • Nikotin se v těle odbourává na kotinin.
  • Měřením kotininu můžeme zjistit, zda-li je dítě/dospělý vystaven tábákovému kouři.
  • Hlavním zdrojem pasivního kouření u dětí je matka.
  • Děti matek, které kouří > 10 cigaret za den, mají pětkrát vyšší hladinu kotininu, než děti nekuřaček.

Zdroje

STIBY A.I., MACLEOD J., HICKMAN M., Yip V.L., TIMPSON N.J., MUNAFÓ M.R.: Association of maternal smoking with child cotinine levels. Nicotine & Tobacco Research 15 (12), 2013, 2029-2036.

Smoking facts and evidence. Cancer Research UK [online]. London: Cancer Research UK, 2015 [cit. 2016-07-15]. Dostupné z: http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/causes-of-cancer/smoking-and-cancer/smoking-facts-and-evidence#smoking_facts11.

Smoking in cars set to become illegal. GOV.UK [online]. Surrey: Government Digital Service, 2015 [cit. 2016-07-15]. Dostupné z: https://www.gov.uk/government/news/smoking-in-cars-is-now-illegal.

Obrázek

NEO, P.. Cigarrette smoking [online]. Listopad 14, 2017 [cit. 2017-14-11]. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cigarette_smoking.jpg.