Nechme maminky vyspat

Nechme maminky vyspat

Spánek je jednou ze základních potřeb člověka. Jeho kvalita a délka významně ovlivňují naše zdraví. Při nedostatečném spánku může docházet ke vzniku různých onemocnění. Příkladem je cukrovka, obezita, onemocnění srdce a cév, ale i úzkost a deprese.

Článek připravil: Kateřina Čamková
Vydáno: 25. 10. 2018

Období po narození dítěte s sebou přináší spoustu změn a perných chvilek. Mimo jiné je výrazně omezena možnost novopečené maminky nechat se klidně a dostatečně vyspat. Doporučená délka spánku pro dospělé je 7 až 9 hodin za den, přičemž potřeba spánku po porodu je u kojících matek ještě vyšší. Na délku spánku i jeho kvalitu v tomto období jsme se ptali maminek ve studii ELSPAC. Zjistili jsme, že většina z celkem 5080 matek v poporodním období spala denně 6 až 7 hodin a téměř všechny si krátce zdřímly i během dne, tj. do 1 hodiny. Stačí to? Asi pro polovinu to byla dostatečná délka spánku, pro druhou polovinu ale už ne.

Spánek může ovlivňovat různé oblasti našeho života a prožívání. Ukázkovým příkladem mohou být depresivní symptomy jako například ztráta chuti k jídlu, energie, špatné soustředění nebo pocity bezmoci. V našem výzkumu se tato souvislost ukázala přímá. Čím méně hodin maminky spaly, tím více měly depresivních symptomů. Zde si ale položíme otázku, co bylo dřív? Vztah mezi nedostatkem spánku a mírou depresivity nebude pravděpodobně jednosměrný. Jeden z příznaků deprese je totiž také nespavost. Obdobně nedostatek spánku, zejména dlouhodobějšího charakteru, může vést k nárůstu symptomů deprese a snížení celkové energie a životní pohody.

Délka a kvalita spánku jsou pro maminky po porodu a v kojeneckém období dítěte velmi důležitými faktory. Významně ovlivňují kvalitu života matek a v konečném důsledku i dětí a partnerů. Chápeme, že péče o dítě je pro maminky tou nejvyšší prioritou, ale spokojené dítě potřebuje i spokojenou a vyspanou mámu.

Zdroje

Zdroj dat: ELSPAC 1991-1992

How many hours of sleep are enough for good health?. Mayo Clinic [online]. 2016 [cit. 2018-10-22]. Dostupné z: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/expert-answers/how-many-hours-of-sleep-are-enough/faq-20057898

DOAN, Therese, Annelise GARDINER, Caryl L. GAY a Kathryn A. LEE. Breast-feeding Increases Sleep Duration of New Parents. The Journal of Perinatal & Neonatal Nursing [online]. 2007, 21(3), 200-206 [cit. 2018-10-22]. DOI: 10.1097/01.JPN.0000285809.36398.1b. ISSN 0893-2190. Dostupné z: http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=00005237-200707000-00008