Health Brain Age

Do studie hledáme:

  • Účastníky/ce, kteří se ve věku 23 nebo 24 let účastnili studie VULDE a podstoupili tak vyšetření mozku pomocí magnetické rezonance.
  • Původní účastníky/ce studie ELSPAC, kteří se již zúčastnili studie Young Adults.

Studie Health Brain Age navazuje na studii VULDE, která zkoumala vztah mezi stresem matky v těhotenství a vznikem deprese u potomků v dospělosti. Za vznikem duševních onemocnění stojí ale mnoho faktorů a jedním z nich by mohl být také biologický věk. Během stárnutí totiž prochází všechny orgány změnami a mozek není výjimkou. Úkolem studie Health Brain Age je tak lépe porozumět procesům biologického stárnutí a náchylnosti k duševním onemocněním

Díky tomu, že již máme k dispozici historická data ze studie ELSPAC a snímky mozku ze studie VULDE, budeme moct posoudit k jakým změnám dochází a čím jsou z dlouhodobého hlediska ovlivněny.

Obrázek: Snímky mozku pomocí MRI ze studie VULDE. Počítali jsme kolik šedé hmoty mozkové měli účastníci v celém mozku, ale i v oblastech, které s rozvojem deprese souvisí (na obrázku červeně). 

Průběh studie

Studie začne v průběhu června 2020, ale na výběr budete mít z několika termínů v průběhu tohoto i následujícího roku (vždy čtvrtek a pátek). Všechna vyšetření včetně snímání mozku proběhnou v prostorách pracoviště CEITEC na Masarykově univerzitě v Univerzitním kampusu v Bohunicích. 

Účast ve studii je jednorázová a zabere asi tři hodiny. Během této doby vás vyšetříme a změříme základní antropometrické parametry, odebereme biologický materiál a vyplníte několi dotazníků. 

Žilní krev Tlak krve Sociodemografie
Stěr z úst Antropometrie Zdravotní anamnéza
  Spirometrie Psychologické škály
  Snímání mozku Test kognice

Vyšetření se nemusíte bát. Jsou bezbolestná a podobná těm, které znáte z návštěv praktického lékaře. Podrobný popis studie a všech vyšetření najdete v Informacích pro účastníky.

Proč říct ano

  • Přispějete k bližšímu porozumění mechanismům, které ovlivňují zdraví mozku u mladých dospělých.
  • Každého z vás odměníme 1 000 Kč.
  • Dostanete CD s krátkým filmem zobrazujícím váš mozek pomocí MRI.
  • Pro ty z vás, co se účastnili studie VULDE máme také další výsledky – tentokrát ohledně vašeho biologického věku, který byl počítán na základě snímků mozku ve vašem věku 23 nebo 24 let.
  • Rádi vám vystavíme omluvenku do zaměstnání stejnou jako od lékaře, tzv. propustku.

Přihlaste se ještě dnes!

Klikněte na tlačítko a vyberte si termín z rezervačního kalendáře.

V případě dotazů nám napište na info@celspac.cz a do předmětu uveďte Health Brain Age.

Všechny informace o studii podrobně na jednom místě zde: INFORMACE O STUDII