CELSPAC: The Next Generation - Další generace

Do studie hledáme:

  • těhotné ženy, které plánují rodit na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno v Bohunicích nebo na Obilním trhu.
  • Studie je také otevřená maminkám, které mají plánovný nebo akutní císařský řez.

Pomocí studie CELSPAC: TNG hledáme příčiny chronických onemocnění a poruch vývoje dítěte. Sledujeme faktory prostředí, sociální aspekty, metabolizmus, výživu, genetiku nebo stav bakterií ve střevech.

Zkrátka vše, co může mít vliv na:

  • početí,
  • těhotenství,
  • porod a poporodní adaptaci,
  • růst a vývoj dítěte.

Současná věda a medicína poskytuje velké množství poznatků o jednotlivých onemocněních. Jsou zde ale stále taková, u kterých nevíme, co je způsobuje. Tím pádem jim nejsme schopni předcházet a léčit je na základě příčiny.

Konkrétně se zaměřujeme na vznik:

  • alergie,
  • astmatu,
  • ADHD,
  • poruch autistického spektra. 

Ideálním nástrojem k hledání příčin a sledování mnoha faktorů zároveň jsou dlouhodobé studie. Do naší studie vstupují nastávající maminky od 38. týdne těhotenství, jsme tak schopni pokrýt nejen vývoj po porodu, ale také v prenatálním období. 

CELSPAC: TNG navazuje na svoji předchůdkyni studii ELSPAC, do níž bylo zapojeno na 7 500 dětí a jejich rodin z Brna a okolí. Ta sledovala vliv různých faktorů na zdraví v posledních 20 letech. V roce 2017 však přešla pod projekt CELSPAC, který nyní tvoří dvě hlavní studie – původní ELSPAC a TNG. 

Jak studie probíhá?

Pro získání celkového pohledu na průběh těhotenství, porod, zdraví a vývoj dítěte odebíráme biologický materiál, získáváme data z on-line vyplněných dotazníků a zdravotní dokumentace.

pupečníková krev zdraví a strava maminky
žilní krev prostředí maminky
suchá kapka krve (z patičky) vývoj dítěte
moč a stolice  
stěr z úst  

 

 

 

 

 

 

 

Buďte součástí v Česku jedinečného projektu

Připojíte se k těm, kteří se po celém světě zapojují do výzkumu zdraví. Například ve Velké Británii je do studie ALSPAC zapojeno na 40 tisíc lidí, norská studie MOBA oslovila dokonce až 90 tisíc těhotných žen.

Budete mít možnost zúčastnit se dalších studií, které patří do rodiny CELSPAC. Jsou většinou zaměřeny na konkrétní faktory ovlivňující zdraví, například mikrobiom nebo kvalita vzduchu. Dozvíte se tak něco bezprostředně o sobě a vašem dítěti.

Pro všechny účastníky jsou připraveny užitečné pozornosti v podobě drobných dárků.

Jak se přihlásit?

Napište nám na info@celspac.cz a do předmětu uveďte TNG.