CELSPAC: Young Adults

Do studie hledáme:

  • Původní účastníky/ce studie ELSPAC a jejich sourozence nebo partnery/ky.
  • Děti narozené v Brně nebo ve Znojmě v roce 1991 a 1992.

Navazující studie Young Adults sleduje výskyt časných ukazatelů nebo projevů onemocnění s neznámou příčinou. Jak to chceme udělat? Využijeme data, která máme z původní studie ELSPAC a propojíme je s informacemi z mladé dospělosti. S vaší pomocí budeme dále rozvíjet výzkum a navážeme tak na mnohaletou spolupráci.

Potkáme se u sportovců

První vyšetření začala v polovině března 2019. Měřit budeme po delší dobu a vy budete mít na výběr z několika termínů. Vyšetření probíhají v moderních prostorách Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Univerzitním kampusu v Bohunicích.

Běhat vás nutit nebudeme

Absolvujete několik měření a vyplníte několik dotazníků zaměřených na to, v jakém prostředí žijete nebo jak se stravujete. Vyšetření se nemusíte vůbec bát, jsou podobná těm, na které chodíte k praktickému lékaři. Ty netradiční pak zaměstnají vaši pozornost, budou vás bavit a nijak vám neublíží.

Měření Co budeme měřit
Tlak krve Krevní tlak a tepovou frekvenci
Antropometrie Výšku vestoje, vsedě, obvod pasu a hmotnost
Spirometrie Dýchací funkce a kapacitu plic
Analýza složní těla Svaly, tuky, kosti, vodu
Dynamometrie Sílu stisku ruky, sílu svalů kolenního kloubu
Stavba klenby nohy Plochost nohy, úhel vytočení špiček
Test kognice Paměť a koncentraci


Kolik to zabere času?

Dalších 20 let dotazování? Tentokrát vám účast v navazující studii zabere maximálně jedno dopoledne. Během asi 4 hodin snad zvládneme všechno.

Proč říct ano?

Tam, kde to půjde, vám poskytneme maximum možných individuálních výsledků. Nabídneme srovnání s referenčními hodnotami nebo v rámci hodnot účastníků studie. Některé výsledky dostanete hned v den vyšetření. Kvůli tomu, že je studie plánovaná jako dlouhodobá, některé výsledky (obzvlášť z různých chemických analýz) můžete dostat až za několik let.

Odnesete si omluvenku do zaměstnání, jako když jste u lékaře, tzv. propustku.

Pro každého účastníka máme poukaz v hodnotě 1 000 Kč, který lze využít na služby ve vybraných brněnských sportovištích.

Přihlaste se ještě dnes!

Napište nám na info@celspac.cz  a do předmětu uveďte Young Adults.

Nebo se přihlaste pomocí formuláře:

Souhlasím s tím, aby mé osobní a kontaktní údaje uvedené v tomto formuláři zpracovávala Masarykova univerzita v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR). Poskytnuté údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu pro účely předávání informací týkajících se výzkumných aktivit Masarykovy univerzity. Souhlasím se zasíláním zpráv o průběhu studie CELSPAC a studií navazujících a obdobných sdělení na mou výše uvedenou e-mailovou adresu. Souhlas uděluji dobrovolně s tím, že ho mohu kdykoliv bez udání důvodů písemně odvolat na adrese: Masarykova univerzita, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Kamenice 753/5, 625 00 Brno. Veškeré údaje jsou považovány za přísně soukromé a jsou chráněny ve smyslu platných právních norem. Evidované údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám!

 Přihlašovací formulář 
Jsem:
* ... povinné položky