CELSPAC

CELSPAC (Central European Longitudinal Studies of Parents and Children / Středoevropské studie rodičů a dětí) je unikátní společný projekt Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno. Lze si jej představit jako platformu pro studie, které se zabývají faktory ovlivňující zdraví člověka. V současné době máme dvě hlavní studie a pracujeme na dalších dílčích. 

Dvě hlavní studie

ELSPAC

CELSPAC má své kořeny ve studii ELSPAC, která běžela 20 let v období od 1991 do 2012, a bylo do ní zapojeno přes 7 500 rodin. Spolu s další stovkou lidí (učitelé, zubaři, pediatři či sestřičky) vyplnili přes 200 000 dotazníků, které jsme přepisovali do elektronické podoby. Jedním z našich cílů je navázat opětovnou spolupráci a zapojit účastníky do dalších studií. Přihlaste se do navazující studie Young Adults!

TNG – The Next Generation

Další generace maminek a dětí nyní vstupuje do studie The Next Generation, která zkoumá těhotenství, porod dítěte a jeho vývoj. Naši snahou je tedy popsat a pochopit, jak životní styl, strava, vztahy v rodině, vzdělání, bydlení nebo práce ovlivňují průběh těhotenství, porod, a také to, jak dítě prospívá, vyvíjí se a roste.

Dílčí studie

Faktorů ovlivňujících zdraví člověka je nespočet. V podstatě vše na nás nějak působí. Jsou to víc toxické látky, výživa, hluk, alkohol, stav střevního mikrobiomu nebo naopak faktory ze soudku sociálního prostředí? Hlavní, ale i dílčí studie se pokusí na všechny tyto otázky odpovědět. O aktuálně probíhajících studiích se více dozvíte v sekci Zapojte se!