CELSPAC: SPECIMEn

Do studie hledáme:

  • 100 dospělých rodičů starších 21 let a 100 dětí ve věku 6 až 11 let, aby se vždy jednalo o pár rodič a dítě z jedné domácnosti.

CELSPAC: SPECIMEn je součástí celoevropského projektu HBM4EU, který hodnotí, jak jsme vystaveni různým chemickým látkám a jaký mohou mít vliv na naše zdraví.

SPECIMEn se zaměřuje na používání pesticidů v evropské populaci a Česko je jednou z pěti zemí, kde studie proběhne. Hledáme tak dobrovolníky, kteří se chtějí do studie zapojit a poskytnou nám dva vzorky moči a dva vzorky prachu z domácnosti. 

Jak jste na tom vy, ale i celá Evropa?

Ze vzorků budeme zjišťovat:

  • jaké směsi pesticidů jsou nejčastěji nalezeny v testovaných vzorcích,
  • jestli jsou směsi pesticidů rozdílné u dospělých a dětí,
  • také rozdíl u lidí žijících v blízkosti zemědělských oblastí od běžné populace,
  • jak si na tom stojí jednotlivé zúčastněné státy,
  • jaký je rozdíl mezi pesticidy používanými v létě a v zimě.

V roce 2021 bude hotovo

Sběr vzorků proběhne ve dvou vlnách – v zimě 2019 a v létě 2020. Kromě toho, vás také požádáme o vyplnění dotazníku, který bude zaměřený na váš životní styl. Data vyhodnotíme během následujícího roku a budou tak k dispozici do konce roku 2021. 

vzorek moči v zimě 2019

vzorek moči v létě 2020

dotazník o životním stylu

Mezi tisícovkou nejlepších

Do studie se zapojí celkem 1 000 účastníků dohromady z Česka, Lotyšska, Maďarska, Nizozemska a Španělska. 

Spolu s nimi se dozvíte:

  • o vybraných pesticidech,
  • jejich možném dopadu na zdraví, 
  • možných způsobech, jak se jim vyhnout,
  • jak jste pesticidům vystaveni vy.

Obdržíte od nás malý dárek a budete s ostatními účastníky zapojeni do slosování o fitness náramky. 

S vaší pomocí budeme moct provést opatření, která zajistí lepší a zdravější budoucnost nejen pro nás, ale i pro celou Evropu.

Přihlaste se ještě dnes a napište nám na celspac.specimen@recetox.muni.cz.