Studie CELSPAC: SPECIMEn

Co jsou to pesticidy?

Pesticidy jsou chemické látky, které se používají k ochraně rostlin před škůdci. Patří mezi ně herbicidy k hubení plevele, fungicidy k odstraňování chorob a insekticidy k hubení hmyzu. Tyto chemické látky sice pomáhají proti nežádoucím škůdcům, ale mohou působit škodlivě na naše zdraví a na životní prostředí.

Ve vybraných evropských státech se proto provádí průzkum hladin směsí pesticidů.  Studie CELSPAC-SPECIMEn se zabývala studiem výskytu pesticidů u české populace.

Jak to probíhalo?

  • Oslovili jsme rodiny s dětmi od 5 do 12 let.
  • V zimě 2020 a v létě 2020 účastníci poskytli vzorek svojí moči a také vzorek moči svého dítěte.
  • Vyplnili nám dotazník, ve kterém jsme se ptali na jejich návyky, konzumované jídlo a další věci spojené s možným vystavením se pesticidům.
  • Vzorky byly přepraveny do specializované laboratoře centra RECETOX, kde proběhla potřebná analýza přítomnosti pesticidů.
  • Všichni zúčastnění obdrželi výsledky s detekovanými pesticidy v jejich vzorcích, porovnání s ostatními účastníky studie a další informace o jednotlivých pesticidech.

Jak se pesticidy dostanou do těla?

1. Potravou

2. Při postřiku zemědělských ploch

3. Manipulací s pesticidy samotnými

Co doporučujeme?

Důsledně omyjte nebo odstraňte vrchní slupky. Konzumace bio potravin může být také vhodnou cestou.

Pokud k aplikaci dochází, odeberte se do vnitřních prostor a zavřete dveře a okna. Pesticidy mohou být navázány i na prachové částečky, které vdechujeme. Proto častěji utírejte prach a vysávejte.

Používejte ochranné pomůcky.

Co jsme zjistili?

Ve studii se prokázalo, že pesticidy se mohou dostávat do lidského těla. V tabulce uvádíme vybrané pesticidy, které jsme ve vzorcích moči našli nejčastěji. Čísla ukazují u kolika procent ze všech účastníků studie se daný pesticid našel.

%

Dospělí zima Děti zima Dospělí léto Děti léto  
Acetamiprid  98,2 98,2 97,3 99,1  
Tebukonazol 64,5 72,7 31,8 40,0  
Chlorprofam 48,2 36,4 32,7 20,0  
Chlorpyrifos 24,5 30,9 11,8 20,0  
Klothianidin 20,9 30,0 21,8 29,1  
Fluazifop 16,4 24,5 18,2 14,5  

 

ACETAMIPRID

  • Neonikotinoidový insekticid používaný pro hubení hmyzu v zemědělství i v běžných domácnostech. Je používán např. při ochraně řepky, slunečnic, máku, třešní nebo švestek. Může být obsažen i v některých přípravcích pro domácí mazlíčky proti blechám. V ČR se můžeme s tímto pesticidem setkat např. v přípravku Aceptir, Substran nebo Mospilan. Jde o nejčastěji detekovaný pesticid v celé studii. Jeho spotřeba na zemědělské půdě v ČR v roce 2020 byla ~ 5 100 kg.

TEBUKONAZOL

Patří mezi triazolové fungicidy používané při ochraně řepky a obilovin. V ČR se můžeme s tímto pesticidem setkat např. v přípravku Agrozol, Gizmo nebo Conrod. Ze všech stanovovaných pesticidů v této studii, má tebukonazol nejvyšší spotřebu na zemědělské půdě v ČR v roce 2020 ~ 159 800 kg.

CHLORPROFAM

Herbicid a regulátor růstu používaný např. u brambor. Poprvé byl uveden na trh v 60. letech 20. století. Pesticid byl v ČR používán v přípravku Neo-Stop a jeho použití není povoleno od roku 2020.

CHLORPYRIFOS

Řadí se mezi hojně používané organofosfátové insekticidy. V ČR jsme se mohli s tímto pesticidem setkat např. v přípravku Nurelle, Dursban Delta nebo Pyrifos a od roku 2020 nebylo dále povoleno jeho použití. Spotřeba na zemědělské půdě v ČR ještě v roce 2020 byla ~ 73 400 kg.

KLOTHIANIDIN

Řadí se mezi insekticidy používané v zemědělství, ale je možné ho aplikovat také jako přípravek proti blechám u koček a psů. Pesticid se v ČR nepoužívá od roku 2020.

FLUAZIFOP

Herbicid používaný k hubení trav. V ČR se můžeme s tímto pesticidem setkat např. v přípravku Frequent, Privium Forte nebo Fusilade Max. Jeho spotřeba na zemědělské půdě v ČR v roce 2020 byla ~ 1 200 kg.

Zajímá vás víc?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info