Studie o mozku a depresi VULDE

Až na mozek

Dřívější výzkumy ukázaly, že lidé s depresí mají v určitých oblastech mozku jiné množství šedé hmoty, oproti zdravým jedincům. Mohou k tomu vést i stresové události v těhotenství jejich matek.

Pro studii VULDE jsme tak použili dotazníková data o stresových událostech matek v těhotenství a skeny mozků jejich dětí z mladé dospělosti. Navíc jsme u mladých dospělých měřili náchylnost k depresi samotné.

Jak to probíhalo

  • Do studie se zapojilo 130 původních účastníků.
  • Během jednoho dopoledne prošli magnetickou rezonancí, antropometrickým vyšetřením, odběrem biologického materiálu a vyplnili několik dotazníků.
  • Všichni obdrželi svůj záznam z rezonance, finanční odměnu a individuální výsledky ohledně množství mozkové hmoty a náchylnosti k depresi.

Co díky vám víme

  • Mladí dospělí, jejichž matky prožívaly během těhotenství silně stresující události (rozvod, úmrtí partnera apod.), dnes mají méně hmoty mozkové jak v celém mozku, tak i v několika konkrétních oblastech.
  • Zároveň zažívají více úzkostí, vzteku, únavy a jsou náchylnější k depresím.

Být stále mlád?

Právě probíhá navazující studie, ve které zjistíte, jak starý je váš mozek a jak probíhá biologické stárnutí. 

Ve studii uvítáme všechny, kteří podstoupili skenování v roce 2015 nebo mají za sebou převyšetření v Young Adults.

O HEALTH BRAIN AGE

Kořeny výzkumu

Studie mozku a náchylnosti k dušením onemocněním vede Klára Marečková, Ph.D., M.Sc. z výzkumného centra CEITEC MUNI ve spolupráci s CELSPAC.

Podívejte se na video, ve kterém se přímo od Kláry dozvíte, kde má VULDE a Health Brain Age kořeny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info