Studie mozku Vulde a její pokračování Health Brain Age

Až na mozek

Dřívější výzkumy ukázaly, že lidé s depresí mají oproti zdravým jedincům v určitých oblastech mozku jiné množství šedé hmoty. Mohou k tomu vést i stresové události v těhotenství jejich matek.

Pro studii VULDE jsme použili dotazníková data o stresových událostech matek v těhotenství zaznamenaných v naší původní studii ELSPAC a skeny mozků jejich dětí z mladé dospělosti. Navíc jsme u mladých dospělých měřili náchylnost k depresi samotné.

Úkolem studie Health Brain Age (HBA) bylo lépe porozumět procesům biologického stárnutí a náchylnosti k duševním onemocněním.

Jak to probíhalo

 • Do studie VULDE se zapojilo 130 původních účastníků.
 • Během jednoho dopoledne prošli magnetickou rezonancí, antropometrickým vyšetřením, odběrem biologického materiálu a vyplnili několik dotazníků.
 • Všichni obdrželi svůj záznam z rezonance, finanční odměnu a individuální výsledky ohledně množství mozkové hmoty a náchylnosti k depresi.

Co díky vám víme (studie VULDE)

 • Mladí dospělí, jejichž matky prožívaly během těhotenství silně stresující události (rozvod, úmrtí partnera apod.), dnes mají méně hmoty mozkové jak v celém mozku, tak i v několika konkrétních oblastech.
 • Zároveň zažívají více úzkostí, vzteku, únavy a jsou náchylnější k depresím.

HBA a co bylo dál

 • Studie VULDE poskytla data k možnému výpočtu stáří mozku.
 • V rámci HBA jsme znovu snímali mozkovou anatomii a aktivitu.
 • Sledovali jsme emoce.
 • Odebrali jsme žilní krev a stěr z úst.
 • Měřili jsme tlak, antropometrii, spirometrii.
 • Provedli jsme test kognice.
 • Vyplnili jste nám dotazníky.

Mladý mozek vs. starý mozek

 • Ukazatel stáří mozku Brain Age Gab vypočítáme takto: (věk mozku) mínus (věk účastníka v době měření).
 • Hodnoty výrazně vyšší než 0 ukazují náchylnost k depresím a úzkostem. Prokázal se také vliv matky prožívající během těhotenství silně stresující události.
 • I hodnoty výrazně menší než 0 ukazují náchylnost k depresím a úzkostem. Vliv matky se zde neprokázal.

Kořeny výzkumu

Studie mozku a náchylnosti k dušením onemocněním vede Klára Marečková, Ph.D., M.Sc. z výzkumného centra CEITEC MUNI ve spolupráci s CELSPAC.

Podívejte se na video, ve kterém se přímo od Kláry dozvíte, kde má VULDE a Health Brain Age kořeny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info