WHO mateřské mléko

Jenom půl skleničky

Mateřské mléko je jedinečným zdrojem všech potřebných živin a tekutin, které dítě v průběhu prvních šesti měsíců života potřebuje. Vedle nezbytných látek pro zdravý vývoj dítěte přechází do mateřského mléka také látky z vnějšího prostředí. Typickými představiteli jsou pesticidy (např. DDT) nebo průmyslové chemikálie (např. polychlorované bifenyly).

Světová zdravotnická organizace (WHO) a Environmentální program OSN (UNEP) od roku 2004 pravidelně monitoruje hladiny těchto látek právě v mateřském mléce. Kontroluje tak plnění Stockholmské úmluvy, ve které se státy zavázaly k jejich snižování.

 

Jak to probíhalo

Do studie se mohly zapojit maminky prvorodičky do 30 let. Darování a sběr vzorků probíhal na pozdim roku 2019. Půl sleničky mateřského mléka věnovalo více než 60 žen z celé republiky.

Jednotlivé vzorky pak byly smíchány a zaslány na analýzu do centrální laboratoře WHO a UNEP v Německu.

Co jsme díky vám zjistili

Z analýzy vyplynulo, že obsah znečišťujících látek v mateřském mléce dlouhodobě klesá, což je důkazem, že státy plní, co slíbily.

Ačkoli mateřské mléko obsahuje řadu látek, je stále jedinečným zdrojem všech potřebných živin a tekutin, které dítě v prvních šesti měsících života potřebuje. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info