Jaké je složení vašeho těla?

Po měření na přístroji Inbody jste od nás obdrželi list s výsledky. Co všechny ty tabulky a čísla znamenají?

Bez popisku

Informačně nejzajímavější je druhá tabulka – Analýza Sval-Tuk

Bez popisku

Celkové množství tuku zahrnuje tuk podkožní, tuk obklopující svaly i tuk obklopující orgány v břiše (tzv. viscerální tuk).

Jak si na tom stojíte lze z tabulky také vyčíst. Horní lišta tabulky je rozdělena do tří úseků - pod, normální a nad. Normální hodnoty jsou v grafu znázorněny šedou barvu, hodnoty pod a nad černou. 

Když spojíte konce všech naměřených hodnot čárou, můžou vám vzniknout tři písmena:

  • I – všechny hodnoty jsou vyrovnané
  • D – množství svalů je vyšší než celkové množství tuku
  • C – celkové množství tuku je vyšší než množství svalů

Z pohledu zdraví byste se měli snažit o tvary písmene I, potažmo D, které je často viděno například u sportovců. 

Už výše jsme zmínili, že viscerální tuk je ten, který obklopuje vnitřní orgány v břiše a je udáván v cm2. Jeho optimální hodnota není stanovena. Měla by však být udržována do 100 cm2, která je v grafu znázorněna přímkou.

Bez popisku

Analýza obezity zobrazuje vypočítanou hodnotu BMI (body mass index = index tělesné hmotnosti) a procento tělesného tuku. Horní lišta vám opět řekne, zda jsou vaše hodnoty v normálním rozmezí.

Bez popisku

Rádi bychom připomněli, že výsledky z analýzy složení těla na přístroji Inbody a DEXA se mohou lišit. Stručně řečeno je to dáno tím, že DEXA měří, kdežto Inbody velkou část parametrů dopočítává. Inbody neumí změřit kolik váží například váš mozek nebo kosti, ale DEXA vás díky rentgenovému záření „projede od hlavy až k patě”. Z tohoto pohledu je DEXA přesnější. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info