Stravování v těhotenství ovlivňuje porodní váhu a výšku – výsledky ELSPAC

Jak se stravovaly těhotné ženy z kohorty ELSPAC v postkomunistickém Československu a jaký vliv to mělo na vývoj jejich potomků? Na to se snažili odpovědět vědci v čele s Ondřejem Mikešem. Zjistili, že potomci žen, které se v průběhu těhotenství stravovaly spíše nezdravě, měli zpravidla nižší porodní váhu, výšku a také vyšší index, který ukazuje zralost a neurologický vývoj.

23. 2. 2022 Aneta Sojková

Bez popisku

Výzkumníci pracovali s daty od téměř 4300 žen, které byly v letech 1991 a 1992 nabrány do studie ELSPAC. Konkrétně šlo o dotazníky týkající se stravovacích návyků, které nastávající maminky vyplňovaly na konci těhotenství. Z dotazníků výzkumníci stanovili dva typy stravování – nezdravé a zdravé/tradiční. V případě nezdravého stravování ženy reportovaly, že často jedly průmyslově zpracované potraviny, masné výrobky a cukrovinky, zatímco ženám, které jedly spíše zdravě, nechybělo v jídelníčku ovoce a zelenina, mléčné výrobky nebo celozrnné pečivo.

Nezdravá strava ovlivňuje váhu a výšku novorozence

Vědci zjistili, že strava ovlivňuje nejen výšku a porodní váhu, ale také index určující vývoj mozku.

  • U potomků žen, které se stravovaly nezdravě, výzkumníci pozorovali nižší porodní váhu, výšku a také vyšší index, ze kterého zdravotníci určují neurologický vývoj.
  • U potomků žen, které jedly zdravě (tradičně), výzkumníci neodhalili žádné odchylky od průměrné porodní váhy nebo výšky.
  • Zpravidla starší těhotné ženy a ty, co už mají potomka, se stravovaly zdravěji než mladé prvorodičky.
  • I Vzdělání mělo na stravu vliv. Ženy s vyšším vzděláním jedly spíše zdravěji. 

Zdravá strava jako základ pro zdravý růst potomka

Zdravá strava je důležitá pro každého z nás, dvojnásobně to pak bezesporu platí pro těhotné ženy. Stravování má totiž vliv na správný růst a vývoj potomka. Výzkumníci na kohortě těhotných žen ELSPAC ukázali, že strava ovlivňuje porodní váhu a výšku novorozence, stejně jako index poukazující na vývoj mozku. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info