Kouření v průběhu těhotenství i po porodu škodí – výsledky studie ELSPAC

Kouření všeobecně neprospívá zdraví a v těhotenství to platí dvojnásob - škodí matce i dítěti. Kromě jiných zdravotních komplikací, může u dítěte zapříčinit sníženou funkci plic a výskyt sípotu. Pokud je dítě zakouřenému prostředí vystaveno také po porodu, mohou se zdravotní obtíže prohlubovat.

9. 7. 2018 Eliška Hrežová

Bez popisku

V rámci studií ALSPAC a ELSPAC byly maminky mimo jiné dotazovány na kouření a prostředí, ve kterém se jejich děti vyskytují. Z uvedených informací bylo možné zkoumat následky kouření v období těhotenství a v raném dětství dítěte. Je výskyt sípotu více ovlivněn kouřením v době těhotenství, nebo je spojován více s pobytem dítěte v zakouřeném prostředí? Obě populace se lišily už v procentuálním zastoupení kuřaček a dále také ve výskytu sípotu.

Porovnání výskytu kouření u matek, vystavení dětí zakouřenému prostředí a výskytu sípotu u dětí v prvních 6 měsících života ve dvou studiích - ELSPAC a ALSPAC.

  ELSPAC (Brno, Znojmo) ALSPAC (Avon)
Celkem matek 3586 (100 %) 10683 (100 %)
Matky, které kouřily během těhotenství 7,1 % 17,5 %
Více než 10 cigaret za den 0,7 % 9,3 %
Děti vystavené zakouřenému prostředí v prvních 6 měsících života 9,7 % 35,5 %
Více než 1 hodina za den v zakouřeném prostředí 3,3 % 21,2 %
Výskyt sípotu u dítěte v prvních 6 měsících 10,3 % 21,4 %

Z dotazníků, které vyplňovaly samy matky vyplývá, že v anglickém regionu Avon matky v době těhotenství kouřily více než české matky. To samé platí i o vystavení dětí zakouřenému prostředí a také u anglických dětí bylo častěji pozorováno sípání. Vraťme se ale k původní otázce - je rozdíl v tom, jestli matka kouřila během těhotenství nebo jestli bylo dítě vystaveno tabákovému kouři až po narození? Další analýzy ukázaly následující:

  • Region Avon - sípání u kojenců v prvních šesti měsících po narození bylo spojeno s kouřením matky během těhotenství.
  • Region Brno a Znojmo - sípání u kojenců v prvních šesti měsících po narození bylo spojeno s vystavením dítěte tabákovému kouři v tomto období (zejména od matky).

Výsledky z jiných studií podporují zjištění spíše z regionu Avon. V české části populace není úplně tak jasné, proč se ukázal významný efekt kouření až po porodu a ne během těhotenství. Nabízí se několik vysvětlení:

  • V české části studie nebyl odebírán biologický materiál a jako zdroj informací sloužily jenom dotazníky - odpovědi mohly být nepřesné nebo nepravdivé.
  • Ačkoli byl výskyt pasivního kouření v Brně a Znojmě nižší než v regionu Avon, mohl být intenzivnější - více lidí v jednom pokoji.

I když jsou výsledky nesourodé, ukazují na negativní vliv kouření ať už během těhotenství nebo po porodu. Právě rostoucí a vyvíjející tělo dítěte bychom těmto negativním faktorům neměli vystavovat, jinak hrozí dlouhodobé až celoživotní zdravotní následky.

Shrnutí na závěr

  • Kouření v těhotenství je spojováno se sníženou funkčností plic a sípáním v dětství.
  • Kouřením po porodu vystavujete své dítě negativnímu vlivu pasivnímu kouření.
  • Větší vliv v tomto působení na dítě mají matky.
  • U matek v regionu Avon se ukázalo spojení mezi kouřením v těhotenství a výskytem sípotu v prvním půlroce života dítěte.
  • V české studii ukazuje na výskyt sípotu spíše pasivní kouření dítěte po porodu.

Zdroje

HENDERSON, A. J., A. SHERRIFF, K. NORTHSTONE, L. KUKLA a D. HRUBA. Pre- and postnatal parental smoking and wheeze in infancy: cross cultural differences. European Respiratory Journal [online]. 2001, 18(2), 323-329 [cit. 2017-09-05]. Dostupné zde.

BOLDO, Elena, Sylvia MEDINA, Mattias ÖBERG, et al. Health Impact Assessment of Environmental Tobacco Smoke in European Children: Sudden Infant Death Syndrome and Asthma Episodes. Public Health Reports [online]. 2010, 125(3), 478-487 [cit. 2017-09-05]. DOI: 10.1177/003335491012500317. ISSN 0033-3549. Dostupné zde.

Environmental Tobacco Smoke (ETS). CCOHS [online]. Hamilton: CCOHS, 2017 [cit. 2017-09-05]. Dostupné zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info