Kouření doma škodí vašim dětem

O škodlivosti kouření se v dnešní době již nedá pochybovat. Mnoho kuřáků si ale již neuvědomuje závažnost tzv. pasivního kouření (second hand smoking, environmental tobacco smoke).

23. 4. 2018 Eliška Hrežová

Bez popisku

Vedle nebezpečí vzniku rakoviny, kuřáci vystavují své okolí i možnému vzniku dalších onemocnění dýchacího ústrojí nebo srdce a cév. Ve významném riziku jsou zejména děti žijící v kuřácké domácnosti.

Britská studie ALSPAC, v jedné ze svých dílčích částí zkoumala množství kotininu v krvi u dětí ve věku 7 a 15 let. Kotinin je jedna z hlavních látek, na které se nikotin z tabáku v těle rozkládá. Díky této látce můžeme měřit míru vystavení kuřáckému dýmu u aktivních, ale i pasivních kuřáků. Ve dřívějších analýzách dat ze studie ALSPAC byla zkoumána hladina kotininu pouze u starších dětí. U těch lze ale již předpokládat aktivní a často zatajované kouření, čili výsledky mohou být nepřesné. Tentokrát se autoři zaměřili na starší i mladší děti. Tak se mohla hladina kotininu porovnat u těch, u kterých se ještě nepředpokládá aktivní kouření s těmi, u kterých ano, což umožnilo lépe sledovat vliv kouření v domácnosti.

Výsledky ukazují, že ve věku 7 let je hlavním zdrojem pasivního kouření matka, její partner nebo oba dohromady. Později v 15 letech se připojují vrstevníci nebo vlastní aktivní kouření. I skrze tyto další vlivy, ze studie vyplynula jasná spojitost mezi kouřením matky a hladinami kotininu v krvi dětí v obou věkových skupinách. Když matka vykouřila více než 10 cigaret za den, měly tyto děti v 15 letech pětkrát vyšší hladinu kotininu v krvi, než děti z nekuřáckých rodin. Vadí to vlastně vůbec? Kotinin se používá jako biologický indikátor vystavení tabákovému kouři. Ačkoli nemůžeme na 100 % prokázat škodlivé účinky pasivního kouření, přistupujeme k němu jako ke škodlivému. Je to z důvodu řady onemocnění, které jsou spojovány s aktivním kouřením a výskytem karcinogenních látek ve vydechovaném kouři.

Nedávno vešlo ve Velké Británii v platnost několik zákonů omezujících kouření na veřejných místech či dokonce v autě. Od 31. května 2017 je zákaz kouření v restauracích a jiných veřejných prostorech i u nás. Výsledky této studie vysílají jasný signál. Kouření všeobecně neprospívá vám ani vašemu okolí a nesprávným směrem ovlivňuje zdraví vašeho dítěte. Doma bychom neměli kouřit vůbec, a to i v případě, že máme starší děti, u kterých může docházet k expozici také z jiných zdrojů.

Shrnutí na závěr

  • Nikotin se v těle odbourává na kotinin.
  • Měřením kotininu můžeme zjistit, zda-li je dítě/dospělý vystaven tábákovému kouři.
  • Hlavním zdrojem pasivního kouření u dětí je matka.
  • Děti matek, které kouří > 10 cigaret za den, mají pětkrát vyšší hladinu kotininu, než děti nekuřaček.

Zdroje

STIBY A.I., MACLEOD J., HICKMAN M., Yip V.L., TIMPSON N.J., MUNAFÓ M.R.: Association of maternal smoking with child cotinine levels. Nicotine & Tobacco Research 15 (12), 2013, 2029-2036.

Smoking facts and evidence. Cancer Research UK [online]. London: Cancer Research UK, 2015 [cit. 2016-07-15]. Dostupné zde.

Smoking in cars set to become illegal. GOV.UK [online]. Surrey: Government Digital Service, 2015 [cit. 2016-07-15]. Dostupné zde.

Obrázek

NEO, P.. Cigarrette smoking [online]. Listopad 14, 2017 [cit. 2017-14-11]. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. Dostupné zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info