Může paracetamol za astma? – výsledky studie ELSPAC

Obtíže při dýchání, otravný kašel a sípání, zúžené průdušky. To může mít na svědomí astma, které stále patří mezi onemocnění, u kterých neznáme příčinu. Ve studii ELSPAC jsme zjišťovali, jestli jeho vzniku přispívá užívání paracetamolu (Paralen) v těhotenství.

15. 7. 2019 Kateřina Laššo

Bez popisku

Při horečce a nachlazení většinou sáhneme po Aspirinu (léky s obsahem kyseliny salicylové) nebo Paralenu (léky s obsahem paracetamolu). U aspirinu se bohužel objevila souvislost se vznikem vážného poškození jater a mozku (tzv. Reyův syndrom), proto se postupně upouštělo od užívání této látky v době těhotenství. Při obtížích typu horečka a bolest u těhotných i malých dětí se dnes doporučuje jako bezpečná varianta právě pouze paracetamol.

Další dílek do skládačky

Nicméně i paracetamol může mít svá rizika, na která poukazují závěry ze studie ELSPAC. U více než tří tisíc dětí se sledovalo vystavení paracetamolu v době, kdy ještě nebyly na světě, tedy v těhotenství. Dále také v době po narození do 18. měsíce věku. Zároveň se sledoval výskyt astmatu, které se objevilo celkem u 5 % dětí do věku 11 let. Mohl za to paracetamol?

S jistotou to nemůžeme říct, ale možné riziko tu existuje. Nejnižší výskyt astmatu byl zjištěn právě u dětí, které paracetamolu vystaveny nebyly (3,7 %). Naopak děti, které se s léčivem setkaly v době těhotenství a v raném dětství, byl výskyt astmatu 7 %. 

Vzhledem k tomu, že vznik astmatu ovlivňuje mnoho faktorů (v našem předešlém článku jsme se například věnovali čistícím prostředkům), nelze jednoznačně prokázat, že za jeho vznik může užívání paracetamolu, ať už během těhotenství nebo v raném dětství.

Aspirin nechejte v lékárničce

Začátkem 90. let patřil aspirin stále ještě k lékům první volby při horečkách nebo bolestech. Studie ELSPAC byla zahájena ve stejném období, takže mohlo být provedeno také srovnání efektu jednotlivých léčiv na vznik astmatu. Ukázalo se, že užívání aspirinu nemá tak velký vliv na vznik astmatu jako užívání paracetamolu, nicméně jiné nežádoucí účinky tuto jeho výhodu mnohonásobně převyšují.

Shrnutí na závěr:

  • Vznik astmatu ovlivňuje mnoho faktorů a nelze říct, že užívání paracetamolu je jeho jedinou příčinou.
  • Paracetamol nadále zůstává jako první volba při léčbě bolesti a horečnatých stavů v těhotenství a u narozených dětí.
  • Užití pečlivě zvažte, paracetamol berte co nejkratší možnou dobu a v co nejmenším množství.
  • Při potížích vyhledejte svého lékaře.

Zdroje

PILER, Pavel, Jan ŠVANCARA, Lubomír KUKLA a Hynek PIKHART. Role of combined prenatal and postnatal paracetamol exposure on asthma development: the Czech ELSPAC study. Journal of Epidemiology and Community Health. 2018, 72, 349-355.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info