Riziko astmatu u dětí je spojeno s používáním čisticích prostředků

Civilizační onemocnění jsou zmiňována zejména v souvislosti se starší populací. Nicméně astma se projevuje již v dětském věku a se svým vzrůstajícím trendem patří dnes u dětí mezi nejčastější onemocnění.

19. 3. 2019 Eliška Hrežová

Bez popisku

Jako hlavní příčiny vzniku astmatu jsou většinou uváděny genetické faktory a samozřejmě faktory prostředí. V první měsících života je dítě vázáno na matku, proto jej ovlivňuje nejvíce její prostředí a taky domácnost, ve které žije. S tím souvisí používání řady čisticích prostředků, ale i kosmetických přípravků.

Nedávno publikovaná studie zkoumala právě vztah používání těchto prostředků v raném dětsví a výskytu pískotu u předškolních dětí a následného astmatu u školních dětí. Naši vědci použili data ze studie ELSPAC, kde maminky vyplňovaly dotazníky o tom, jestli se u jejich dětí vyskytuje pískot a jak často používají různé čisticí prostředky.

Nejčastěji maminky používaly čističe oken, deodoranty a aerosoly, kam patří například laky na vlasy.

Z celkového počtu 3 411 dětí asi 34 % někdy během první pěti let života trpělo pískotem. U 10 % dětí s obtížemi pískot přetrval. Zároveň tyto děti měly větší šanci na vznik astmatu v sedmi letech. Mohou za to chemické prostředky? Ačkoli je výskyt pískotu ovlivněn řadou faktorů, analýzy ukázaly na významný vztah s používáním chemických prostředků v domácnosti v prvním půl roce života dítěte.

Pískot patří mezi projevy, které mohou a nemusí vést k astmatu. Také některé chemické látky mohou způsobit jenom dočasné podráždění a neovlivňují vznik chronického onemocnění. Daleko horší se jeví jejich celkové působení, proto to s nimi v domácnosti nepřehánějte.

Zdroje

MIKEŠ, O., M. VRBOVÁ, J. KLÁNOVÁ et al.: Early-life exposure to household chemicals and wheezing in children. Science of the Total Environment; 663 (1): 418–425, 2019.

Úvodní obrázek

YOUNGSON, Nick. Cleaning [online]. Listopad 13, 2017 [cit. 2017-13-11]. Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Generic (CC BY-SA 2.0). Dostupné zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info