Vybíravost v jídle může u dětí způsobovat zácpu

Nedostatek vlákniny ve stravě může vést k problémům se zažíváním, zejména pak mohou děti i dospělí trpět zácpou. Ve spojitosti s dětskou vybíravostí je někdy těžké dosáhnout na denní doporučené množství, které se už tak ne snadno u mnohých naplňuje.

21. 5. 2018 Eliška Hrežová

Bez popisku

Už dříve se u dětí dávala do souvislosti zácpa a vybíravost v jídle, která se objevuje v 6 až 50 % u předškolních dětí v rozvinutých zemích. Ačkoli je u této skupiny dětí větší pravděpodobnost vzniku zácpy, není jasné zda-li je to způsobené nižším příjmem vlákniny ze stravy či jinými faktory. V rámci studie ALSPAC byl zkoumán příjem vlákniny u vybíravých i nevybíravých dětí, a jestli je zde nějaká spojitost se zácpou.

Do této části studie bylo zahrnuto okolo 6 000 dětí z nichž 10 % ve věku dvou let označili jejich rodiče jako vybíravé. Ve třech letech potom tento poměr vzrostl na 15 %. Ukázalo se, že vybíravé děti nedosahují na denní doporučené množství příjmu vlákniny a více než čtvrtina má problémy s vyprazdňováním. Děti, které nebyly označené jako vybíravé ale také nenaplnily doporučení. Celkově potom tři čtvrtiny zapojených dětí, ať byly vybíravé či ne, nekonzumovaly denní doporučené množství vlákniny, které se ve Velké Británii pohybuje okolo 15 g na den.

  Denní příjem vlákniny (15 g) Denní příjem ovoce a zeleniny (250 g)
Vybíravé děti nedostatečný třetina z doporučeného množství
Nevybíravé děti nedostatečný polovina z doporučeného množství

Vláknina má prospěšný vliv na naše zdraví. Dokáže snížit hladinu cholesterolu v krvi, regulovat hladinu glukozy a pomáhá s kontrolou tělesné hmotnosti, kdy dokáže udržet delší pocit sytosti. Ve střevě potom napomáhá udržet vhodné prostředí pro bakterie a tím podporuje správný proces zažívání. Mezi zdroje vlákniny patří zejména celozrnné výrobky, luštěniny, oříšky, zelenina nebo ovoce. Právě zelenina byla nejčastěji odmítaným jídlem, kterou vybíravé děti jedly až o polovinu méně než nevybíravé. Vedle zeleniny byl také nedostatečný příjem ovoce, ačkoli rozdíly nebyly tak významné. V současnosti je pro tříleté dítě doporučeno jíst asi 250 gramů ovoce a zeleniny za den rozdělené ideálně do pěti porcí. Nevybíravé děti dosáhly na polovinu tohoto množtví, přičemž vybíravé konzumovaly ani ne třetinu.

Výsledky studie ukázaly, že vybíravé děti snědí méně ovoce a zeleniny než ty nevybíravé, což má za následek nižší příjem vlákniny. V důsledku toho se u nich častěji objevují problémy se zácpou. Řešení nabídnutá odborníky se mohou zdát jednoduchá a nejlépe je můžete naplnit, pokud půjdete svým dětem sami příkladem. Zkuste děti zapojit do samotného procesu přípravy pokrmu, buďte kreativní a trpěliví, do jídla je nenuťte a respektujte jejich vlastní apetit. Pokud jim některé z potravin nechutnají nebo je odmítají jíst, podávejte je opakovaně, ale v menším množství. 

Shrnutí na závěr

  • Z 6000 dětí rodiče označili 10 % (ve dvou letech) a 15 % (ve třech letech) jako vybíravé.
  • Vybíravé ani nevybíravé děti nemají dostatečný příjem vlákniny.
  • Nejméně konzumovaným zdrojem vlákniny byla zelenina.
  • Nedostatek vlákniny (zejména ze zeleniny) ve stravě byl v této studii spojován s potížemi při vyprazdňování.

Zdroje

Taylor C.M., Northstone K., Wernimont S.M., Emmett  P.M.: Picky eating in preschool children: Associations with dietary fibre intakes and stool hardness. Appetite 100, 263-271, 2016.

Avon Longitudinal Study of Parents, 2016: Picky eaters. Bristol University [online]. Bristol: University of Bristol, 2016 [cit. 2016-07-11]. Dostupné zde.

The Top Fiber - Rich Foods List. Today's Dietitian [online]. Spring City: Great Valley Publishing Company, Inc., 2008 [cit. 2016-07-11]. Dostupné zde.

Obrázek

Little girl eating watermelon [online]. Listopad 13, 2017 [cit. 2017-13-11]. Creative Commons Zero (CC0) license. Dostupné zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info