Začátek puberty startuje receptor ukrytý v mozku. Ovlivňuje i výšku

Výzkumníci objevili, jak konkrétně receptor v mozku detekuje nutriční stav těla a podle toho reguluje načasování puberty a rychlost růstu či svalové hmoty u dětí. Tato zjištění by mohla pomoci vysvětlit, proč jsou lidé dnes vyšší a dosahují pohlavní dospělosti dříve než v minulých stoletích.  

16. 12. 2021 Aneta Sojková

Bez popisku

Dosavadní výzkumy naznačovaly že by dřívější nástup puberty i větší růst populace mohl souviset se spolehlivějšími zdroji potravy u těhotných žen a dětí. Nebylo ale jasné, jak přesně tělo dokáže rozpoznat stav výživy a přeměňovat informace na růst a sexuální dospívání.  

  • Vědci už dříve popsali, že do mozku se dostávají signály, které poukazují na nutriční stav těla, a to prostřednictvím hormonů, jako je leptin nebo inzulin.  
  • Tyto hormony v části mozku zvaném hypotalamus působí na skupinu neuronů, které následně produkují signály zvané melanokortiny. 
  • Ty následně ovlivňují hned několik receptorů, z nichž dva jsou přítomné v mozku. 

Uvolňování klíčových hormonů pro start puberty řídí receptor MC3R 

Už dřívější studie ukázaly, že právě jeden z receptorů označovaný MC4R (melanokortin 4) reguluje chuť k jídlu a jeho nedostatek může vést k obezitě. Nyní se však vědci zaměřili na receptor MC3R (melanokortin 3). Zjistili, že v reakci na dostatečný příjem potravy a živin tento receptor v mozku řídí uvolňování klíčových hormonů. Tyto hormony následně regulují růst a sexuální dospívání. 

Vědci prozkoumali půl milionu dobrovolníků 

Aby výzkumníci došli k tomuto zjištění, hledali v britské biobance mezi půlmilionem vzorků lidi s mutacemi genů. Zjistili, že ti s narušenou funkcí receptoru MC3R jsou v průměru menšího vzrůstu a do puberty obvykle vstupují později. Mezi zkoumanými lidmi byli i účastníci z naší sesterské studie ALSPAC, díky kterým vědci dokázali, že mutace genu MC3R se projevuje už v dětském věku. Děti jsou zpravidla menší a mají v průběhu celého dětství nižší váhu. 

Závěrem:  

  • Nástup puberty a vzrůst reguluje receptor zvaný melanokortin 3.  
  • V reakci na nutriční stav těla se v mozku řídí spouštění hormonů zodpovědných právě za růst a za start sexuálního dospívání.  
  • Lidé s poruchami genů pro MC3R jsou většinou menšího vzrůstu a do puberty se dostávají opožděně. 
  • Stejný fenomén vědci prokázali napříč živočišnou říší. 
  • V budoucnu tato zjištění mohou pomoci například při zvládání poruch vzrůstu a puberty.  

Zdroje

LAM, B. Y. H., A. WILLIAMSON, S. FINER, et al. MC3R links nutritional state to childhood growth and the timing of puberty. Nature [online]. 2021, 599(7885), 436-441 [cit. 2021-12-08]. ISSN 0028-0836. Dostupné z: doi:10.1038/s41586-021-04088-9 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info