Myslíte si, že je to jen vzduch, co dýcháte? 

Člověk prostě dýchat musí. Proto se díváme z různých úhlů na dlouhodobý vývoj znečištění vnějšího ovzduší, ale také na kvalitu prostředí v bytech, na pracovištích a ve veřejných prostorách.

Kvalitu vzduchu uvnitř našich domovů totiž ovlivňuje třeba i to, jak vytápíme, kdy větráme nebo jaké množství čistících a kosmetických prostředků používáme.

RNDr. Ondřej Mikeš, Ph.D.

  • Ondřej Mikeš v centru RECETOX působí ve skupině Hodnocení lidské expozice a rizik
  • Zabývá se environmentální epidemiologií a hodnocením lidských rizik se zaměřením na dietární a inhalační expozice
  • Ve své práci využívá mapový program GIS a epidemiologická hodnocení dat
  • Angažuje se také v komunikaci vědeckých poznatků široké veřejnosti a politikům

Poslechněte si podcast

Před mikrofon se vedle vědce Ondřeje Mikeše posadila i původní účastnice studie ELSPAC. Zavzpomínala na vyplňování dotazníků a také porovnala, jaké to je účastnit se navazující studie CELSPAC: The Next Generation se svou dcerkou. Ondřej Mikeš zase přiblížil, jak pracoval s tisíce dat pramenících z desítek hodin vyplňování dotazníků od původních účastníků studie. A jak dál sledujeme kvalitu ovzduší v Brně. 

Science slam MUNI ·

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info