Cesty do dospělosti

Dospělost v 18? Možná v občance

Oproti době, kdy dospívali rodiče CELSPAC, má dnes přechod do dospělosti mnohem více variant a podob. Existuje tak celá řada možností, jak se dospělým stát, jak se jako dospělý člověk cítit, jak, kde a s kým v této etapě života žít. 

Ve studii Cesty do dospělosti se účastníci mohli dozvědět, jak to mají zrovna oni ve srovnání s lidmi stejného věku. Jak žijí, jaká je jejich životní situace, jak sami sebe vidí a jaké jsou jejich vztahy.

Jak to probíhalo

 • Do studie se zapojilo celkem 211 účastníků a účastnic ve věku 24 a 25 let.
 • Pro účast stačilo vyplnit dotazník zaměřený na několik témat: dospělost, nezávislost, školu, práci, finance a rodinu.
 • Všichni zúčastnění obdrželi výsledky (skóre) z nejzajímavějších oblastí, které mohli porovnat se svými vrstevníky.

Dospělost 

Relativně hodně lidí se ve svých 24 nebo 25 letech stále necítí dospěle:

 • 38 % se cítí jako dospělí,
 • 57 % se cítí mezi dospívajícím a dospělým,
 • 5 % se stále cítí jako teenageři.

Jak jste na tom vy? Když na ose označené jako Míra pocitu dospělosti vztyčíte kolmici v bodě svého výsledku, na ose % lidí se stejnou nebo menší hodnotou porovnáte, jak odpovídali ostatní. 

Nezávislost

 • Neexistuje žádná ideální hodnota.
 • Vyšší skóre v dotazníku zaměřeném na pocit nezávislosti znamená, že v běžném životě účastníci jednají sami za sebe.
 • Nižší skóre pak znamená, že nemají mnoho příležitostí rozhodovat jak a co chtějí dělat.

Jak jste na tom vy? Podobně jako v případě dospělosti, i v tomto grafu můžete zjistit, jak moc se cítíte nezávislí oproti vašim vrstevníkům. Na ose Míra nezávislosti vztyčte v místě vašeho skóre kolmici, dokud neprotnete křivku.

Škola, práce, kariéra

Cesty profesního směřování mohou být často klikaté a najít si to pravé nebývá snadné:

 • 29 % započalo a nedokončilo přesně jednu školu,
 • ti, co zrovna studovali, tak z 91 % to bylo vysoká škola,
 • pro 62 % představovali současné studium to, co chtěli studovat a později i dělat,
 • 54 % považovalo své studium jako přímou přípravu na budoucí povolání, zhruba 33 % jako nepřímou součást své přípravy.

Škola a práce byly dříve časově oddělené životní etapy. Dnes jsou tyto oblasti daleko častěji propojené:

 • 45 % tyto dvě aktivity kombinovalo,
 • jen práci nebo podnikání se věnovalo 33 %,
 • necelých 20 % nepracuje za účelem výdělku.

Práce a kariéra nebo práce a nutnost?

 • 35 % vnímalo svou práci jako přímou součást svých cílů,
 • 33 % si naopak prací zajišťuje nutný příjem,
 • pro 24 % byla práce nepřímou odbočkou v dosažení pozdějších kariérních cílů.

Finance a rodina

Finanční nezávislost je bezpochyby jedním ze znaků dospělosti:

 • plat pobíralo 43 % zúčastněných,
 • 39 % uvedlo jako zdroj svých příjmů brigády,
 • 33 % dostávalo kapesné od rodičů,
 • méně často potom příjmy z podnikání, stipendium, dávky nebo podpory.
 • 55 % zvládalo pokrýt své životní náklady jenom díky pomoci rodičů.

V dospělosti se začíná měnit primární rodinné prostředí:

 • přibližně stejný počet účastníků bydlelo stále u rodičů (44 %), jako se odstěhovalo (46 %),
 • jednou či dvakrát se k rodičům vrátilo asi 10 %. 

Jaké byly nejčastější důvody?

 • 45 % se chtělo osamostatnit,
 • 29 % se odstěhovalo kvůli partnerovi/partnerce,
 • v 18 % případů byla důvodem škola nebo práce.

Primární prostředí se nemění jenom z hlediska místa pobytu:

 • v partnerském vztahu bylo tehdy 70 % zúčastněných,
 • 44 % spolu ještě nežilo, ale pravidelně se vídalo,
 • 34 % už mělo společnou domácnost a
 • 14 % tvořily manželské páry nebo registrovaní partneři. 

Vaše přesvědčení

V dotazníku jsme se také ptali na to, co je pro vás osobně v partnerství nejdůležitější a také na to, jakou máte představu o rodičích a o svém vztahu k nim. 

 • Čím je hodnota "moje přesvědčení o partnerství" vyšší, tím víc se snažíte tuto představu naplňovat nebo se podle ní v životě řídit.
 • Čím je hodnota "moje představa o vztahu s rodiči" vyšší, tím víc si za vašim názorem na ně stojíte. 
 • U hodnot "zkoumání partner" a "zkoumání rodič" platí, že čím vyšší hodnotu máte, tím více přemýšlíte nad tím, co je pro vás na nebo ve vztahu důležité.

Jak jste na tom vy? Postupujte stejně jako u výše uvedených grafů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info