ELSPAC pro odborníky

Témata ELSPAC

Další dostupná data

Navázání spolupráce

Máte–li zájem o využití dostupných dat, postupujte prosím následovně:

  1. Kontaktujte nás na adrese info@celspac.cz a vyžádejte si formulář pro podání žádosti.
  2. Následně budete kontaktováni manažerkou studie, která s vámi zkonzultuje, případně rozpracuje projektový záměr.
  3. Výkonná rada ELSPAC posoudí předložené projektové záměry z hlediska jejich kvality a proveditelnosti a vybrané doporučí k realizaci.
  4. V případě kladného posouzení žádosti bude následně uzavřena smlouva mezi Přírodovědeckou fakultou a příslušným hospodářským střediskem/institucí žadatele.
  5. Na základě smlouvy budou poskytnuta data v dohodnuté formě a rozsahu.

Prosím buďte si vědomi, že žádost o užití dostupných dat je nutné podat minimálně 3 měsíce před samotným zahájením Vašeho výzkumu.

V případě nejasností nás kontaktujte.

Publikace

Marečková, K., Mareček, R., Bencurova, P., Klánová, J., Dušek, L., Brázdil, M. Perinatal stress and human hippocampal volume: Findings from typically developing young adults. Scientific Reports. 2018.


Piler, P., Svancara, J., Kukla, L., Pikhart, H. Role of combined prenatal and postnatal paracetamol exposure on asthma development: the Czech ELSPAC study. Journal of Epidemiology and Community Health. 2018; 72(4):349-355.


Mareckova, K., Klasnja, A., Bencurová, P., Andryskova, L., Brazdil, M., Paus, T. Prenatal stress predicts mood and gray matter volume in young adulthood. Cerebral CORTEX. 2018; 12.


Lewis, K.M., Ruiz, M., Goldblatt, P., Morrison, J., Porta, D., Forastiere, F., Hryhorczuk, D., Zvinchuk, O., Saurel-Cubizolles, M-J, Lioret, S., Annesi-Maesano, I., Vrijheid, M., Torrent, M., Iniguez, C., Larranaga, I., W. Harskamp-van Ginkel, M., G. M. Vrijkotte, T., Klanova, J., Svancara, J., Barross, H., Correia, S., Jarvelin, M-R, Taanila, A., Ludvigsson, J., Faresjo, T., Marmot, M., Pikhart, H. Mother’s education and offspring asthma risk in 10 European cohort studies. European Journal of Epidemiology. 2017; 32(9):797-805.


Fiala, A., Svancara, J., Klanova, J., Kasparek, T. Sociodemographic and delivery risk factors of developing a postpartum depression in the sample of 3233 mothers from the Czech ELSPAC study. BMC Psychiatry. 2017; 17(1):104.


Piler, P., Kandrnal, V., Blaha, L. Critical assessment of the research outcomes of European birth cohorts: linking environmental factors with non-communicable diseases. Public Health. 2017; 136-145.


Stepanikova, I., Kukla, L. Is Perceived Discrimination in Pregnancy Prospectively Linked to Postpartum Depression? Exploring the Role of Education. Maternal and Child Health Journal. 2017; 1669-1677.


Bienertova-Vasku, J., Zlamal, F., Prusa, T., Novak, J., Mikes, O., Cupr, P., Pohorala, A., Svancara, J., Andryskova, L., Pikhart, H.: Parental heights and maternal education as predictors of length/height of children at birth, age 3 and 19 years, independently on diet: the ELSPAC study. European Journal of Clinical Nutrition. 2017; 1-7.


Izakovicova Holla, L., Borilova Linhartova, P., Kastovsky, J., Bartosova, M., Musilova, K., Kukla, L., Kukletova, M.: Vitamin D Receptor TaqI Gene Polymorphism and Dental Caries in Czech Children. Caries Research. 2017;51:7-11


Stepanikova, I., Kukla, L., Svancara, J.: Predictive Value of Self-Rated Health in Pregnancy for Childbirth Complications, Adverse Birth Outcomes, and Maternal Health. International Journal of Gynecology & Obstetrics. 2016;135(1):56-60.


Piler, P., Kandrnal, V., Kukla, L., Andryskova, L., Svancara, J., Jarkovsky, J., Dusek, L., Pikhart, H., Bobak, M., Klanova, J. Cohort Profile: The European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood (ELSPAC) in the Czech Republic. International Journal of Epidemiology. 2016; 1-7.


Ruiz M, Goldblatt P, Morrison J, Porta D, Forastiere F, Hryhorczuk D, et al.: Impact of low maternal education on early childhood overweight and obesity in Europe. Paediatric and Perinatal Epidemiology. 2016; 30, 274–284.


Ruiz M, Goldblatt P, Morrison J, Kukla L, Svancara J, Riitta-Jarvelin M, et al. Mother's education and the risk of preterm and small for gestational age birth: a DRIVERS meta-analysis of 12 European cohorts. Journal of Epidemiology and Community Health. 2015;69(9):826-33.


Bob P, Selesova P, Raboch J, Kukla L.: Dissociative Symptoms and Mother's Marital Status in Young Adult Population. Medicine. 2015;94(2).


Holla LI, Linhartova PB, Lucanova S, Kastovsky J, Musilova K, Bartosova M, et al.: GLUT2 and TAS1R2 Polymorphisms and Susceptibility to Dental Caries. Caries Research. 2015;49(4):417-24.


Volckova M, Linhartova PB, Trefna T, Vlazny J, Musilova K, Kukletova M, et al.: Lack of Association between Lactotransferrin Polymorphism and Dental Caries. Caries Research. 2014;48(1):39-44.


Bob P, Selesova P, Raboch J, Kukla L.: 'Pseudoneurological' symptoms, dissociation and stress-related psychopathology in healthy young adults. BMC Psychiatry. 2013;13.149.


Kukletova M, Holla LI, Musilova K, Broukal Z, Kukla L.: Relationship between gingivitis severity, caries experience and orthodontic anomalies in 13-15 year-old adolescents in Brno, Czech Republic. Community Dental Health. 2012;29(2):179-83.


Vokurka J, Klapusova L, Pantuckova P, Kukletova M, Kukla L, Holla LI.: The association of MMP-9 and IL-18 gene promoter polymorphisms with gingivitis in adolescents. Archives of Oral Biology. 2009;54(2):172-8.


Holla LI, Musilova K, Vokurka J, Klapusova L, Pantuckova P, Kukletova M, et al.: Association of interleukin-6 (IL-6) haplotypes with plaque-induced gingivitis in children. Acta Odontologica Scandinavica. 2008;66(2):105-12.


Henderson AJ, Sherriff A, Northstone K, Kukla L, Hruba D, Alspac, et al.: Pre- and postnatal parental smoking and wheeze in infancy: cross cultural differences. European Respiratory Journal. 2001;18(2):323-9.

Projekty

realizace kdy: 1/2016-12/2019
realizace kde: PřF MU
řešitel: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
název a označení: Výzkumná infrastruktura RECETOX (LM2015051)

poskytovatel:

MŠMT ČR/ Velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace

realizace kdy: 11/2015-10/2022
realizace kde: PřF MU
řešitel: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
název a označení: CETOCOEN Plus (CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000469)

poskytovatel:

MŠMT ČR + OP VVV

realizace kdy: 3/2014-12/2016
realizace kde: PřF + FSS + IBA MU
řešitel: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D., prof. Petr Macek, CSc., doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
název a označení: CELSPAC: Central European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood (CELSPAC) (GAP407/12/0854)

poskytovatel:

GAČR

realizace kdy: 2012–2016
realizace kde: FSS MU
řešitel: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
název a označení: Cesty do dospělosti: longitudinální výzkum vývojových trajektorií a prediktorů autonomie a identity (GAP407/12/0854)

poskytovatel:

MŠMT ČR

realizace kdy: 1/2011–12/2013
realizace kde: ESF MU
řešitel: doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.
název a označení: Nezaměstnanost a její důsledky pro rodinu a zdraví (GA407/11/0388)

poskytovatel:

GAČR
spolupráce: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.

realizace kdy: 1/2011–12/2011
realizace kde: LF MU
řešitel: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
název a označení: Co ohrožuje dnešní rodinu aneb každá rada drahá?! (0071110900820)

poskytovatel:

Magistrát města Brna

realizace kdy: 1/2011–12/2011
realizace kde: LF MU
řešitel: MUDr. Bohdana Rezková
název a označení: Bezpečný vstup do života (OZS/14/313/2011)

poskytovatel:

MZd ČR
spolupráce: doc. MUDr. Marie Bouchalová, CSc., doc. MUDr. L. Kukla, CSc.

realizace kdy: 1/2009–12/2011
realizace kde: LF MU
řešitel: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
název a označení: Projekt ELSPAC v nové roli – raná dospělost v brněnských rodinách (NS9669)

poskytovatel:

MZd ČR

realizace kdy: 1/2009–12/2011
realizace kde: LF MU
řešitel: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
název a označení: Současná mládež – medicínsko – společenský pohled očima projektu ELSPAC (NS9668)

poskytovatel:

MZd ČR
spolupráce: FN Brno, prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.

realizace kdy: 3/2009–12/2009
realizace kde: LF MU
řešitel: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
název a označení: Co ohrožuje dnešní rodinu, aneb zvládneme to?! (0071090901647/2009)

poskytovatel:

Magistrát města Brna

realizace kdy: 1/2008–12/2008
realizace kde: LF MU
řešitel: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
název a označení: Umíme chránit děti před úrazy? (OZS/6/313/08)

poskytovatel:

MZd ČR
spolupráce: MUDr. Bohdana Rezková, doc. MUDr. Marie Bouchalová, CSc.

realizace kdy: 1/2006–12/2007
realizace kde: LF MU
řešitel: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
název a označení: 15 let jako významný předěl v životě dětí – epidemiologická studie (NR8791)

poskytovatel:

MZd ČR
spolupráce: MUDr. Jana Balharová, doc. MUDr. Marie Bouchalová, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc., prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.

realizace kdy: 2005–2011
realizace kde: FSS MU
řešitel: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
název a označení: Výzkumný záměr MSM0021622406 Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti

poskytovatel:

MŠMT ČR

realizace kdy: 1/2005–12/2007
realizace kde: LF MU
řešitel: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
název a označení: Dítě na prahu dospělosti. Populační studie biologických a psychosociálních faktorů růstu a vývoje 15letých dětí (NR8380)

poskytovatel:

MZd ČR
spolupráce: MUDr. Jana Balharová, doc. MUDr. Marie Bouchalová, CSc., doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc., FF MU, doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.

realizace kdy: 1/2005–12/2007
realizace kde: LF MU
řešitel: prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc.
název a označení: Stav orálního zdraví u dětí sledovaných v programu ELSPAC Brno (NR8394)

poskytovatel:

MZd ČR
spolupráce: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., MUDr. Lucie Klapušová, doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc., VFN v Praze, prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc.

realizace kdy: 7/2004–12/2005
realizace kde: LF MU
řešitel: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
název a označení: 13 let jako významný milník v životě dětí – epidemiologická studie (1A8253)

poskytovatel:

MZd ČR

realizace kdy: 1/2004–12/2005
realizace kde: LF MU
řešitel: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
název a označení: Puberta jako milník ve vývoji dětí projektu ELSPAC včetně vzdělávacích aplikací (Rozhodnutí 42107)

poskytovatel:

MŠMT ČR

realizace kdy: 7/2000–12/2004
realizace kde: FSS MU
řešitel: prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
název a označení: Centrum výzkumu utváření osobnosti v etnických a sociálních kontextech (LN00A023)

poskytovatel:

MŠMT ČR
spolupráce: POINT, s. r. o., Ing. Libor Prudký, UK Praha, doc. PhDr. Zdeněk Pinc, ÚproJČ AV ČR, prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc., VÚZD a následně LF MU, doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.

realizace kdy: 1/2002-12/2003
realizace kde: VÚZD + LF MU
řešitel: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
název a označení: Vývoj během dětství v brněnském souboru WHO-ELSPAC. Vlastní šetření v 11 letech věku (NE 7224)

poskytovatel:

MZd ČR

realizace kdy: 1/2000-12/2001
realizace kde: VÚZD
řešitel: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
název a označení: Vývoj během dětství v brněnském souboru WHO-ELSPAC. Pilotní studie (NE 6143)

poskytovatel:

MZd ČR

realizace kdy: 1/2000-12/2002
realizace kde: VÚZD + LF MU
řešitel: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
název a označení: Plody – novorozenci – kojenci jako část evropské studie WHO-ELSPAC (ME 357)

poskytovatel:

MŠMT ČR

realizace kdy: 1/1999-12/2004
realizace kde: VÚZD + LF MU
řešitel: doc. MUDr. Roman Nekvasil, CSc., následně JUDr. Hana Račanská
název a označení: Polymorfismus a stabilita v manifestaci a etiologii poruch zdraví dítěte (MZO/98:0001 – výzkumný záměr)

poskytovatel:

MŠMT ČR
spolupráce: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.

realizace kdy: 1/1995-12/1997
realizace kde: VÚZD
řešitel: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
název a označení: Vliv životního stylu rodiny na průběh a výsledek těhotenství (IZ 2696)

poskytovatel:

MZd ČR
spolupráce: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.

realizace kdy: 1/1994-12/1994
realizace kde: VÚZD
řešitel: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
název a označení: Epidemiologická studie úrazovosti v populaci produktivního věku (IZ 2492)

poskytovatel::

MZd ČR

realizace kdy: 1/1991-12/1999 (po tříletých etapách)
realizace kde: VÚZD
řešitel: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
název a označení: ELSPAC (European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood) (IZ 208)

poskytovatel:

MZd ČR

Ukázky dotazníků

e1.pdf .pdf 601 kB
e2.pdf .pdf 431 kB
e3.pdf .pdf 599 kB
e4.pdf .pdf 426 kB
e5.pdf .pdf 613 kB
e6.pdf .pdf 448 kB
e7.pdf .pdf 489 kB
et2.pdf .pdf 265 kB
et4.pdf .pdf 382 kB
et5.pdf .pdf 667 kB
et6.pdf .pdf 2 MB
et7.pdf .pdf 363 kB
et8.pdf .pdf 1 MB
et9.pdf .pdf 1 MB
f1.pdf .pdf 568 kB
f2.pdf .pdf 491 kB
f3.pdf .pdf 496 kB
f4.pdf .pdf 259 kB
f5.pdf .pdf 552 kB
ft1a.pdf .pdf 855 kB
ft1b.pdf .pdf 831 kB
ft2.pdf .pdf 592 kB
ft3a.pdf .pdf 803 kB
ft3b.pdf .pdf 830 kB
ft4.pdf .pdf 473 kB
ft5.pdf .pdf 857 kB
ft6.pdf .pdf 1012 kB
ft7.pdf .pdf 761 kB
ft8.pdf .pdf 1 MB
h.pdf .pdf 135 kB
n1.pdf .pdf 293 kB
n2.pdf .pdf 276 kB
n3.pdf .pdf 308 kB
n4.pdf .pdf 275 kB
n5.pdf .pdf 275 kB
nt1a.pdf .pdf 846 kB
nt1b.pdf .pdf 660 kB
nt1c.pdf .pdf 788 kB
nt2.pdf .pdf 335 kB
nt3a.pdf .pdf 787 kB
nt3b.pdf .pdf 659 kB
nt3c.pdf .pdf 788 kB
nt4.pdf .pdf 137 kB
nt5.pdf .pdf 479 kB
nt6.pdf .pdf 535 kB
nt8.pdf .pdf 676 kB
nt9.pdf .pdf 1 MB
p1.pdf .pdf 387 kB
p2-sken.pdf .pdf 1 MB
p3.pdf .pdf 402 kB
pn61.pdf .pdf 327 kB
pn62.pdf .pdf 372 kB
pn63.pdf .pdf 271 kB
pn84.pdf .pdf 180 kB
pn181.pdf .pdf 1 MB
pn182.pdf .pdf 5 MB
pn183.pdf .pdf 2 MB
pn184.pdf .pdf 181 kB
s1.pdf .pdf 605 kB
s2.pdf .pdf 524 kB
s3.pdf .pdf 641 kB
s4.pdf .pdf 288 kB
s5.pdf .pdf 451 kB
t1.pdf .pdf 715 kB
t2.pdf .pdf 559 kB
t3.pdf .pdf 600 kB
t4.pdf .pdf 288 kB
t5.pdf .pdf 627 kB
th4.pdf .pdf 475 kB
u8.pdf .pdf 212 kB
u11.pdf .pdf 352 kB
u13.pdf .pdf 402 kB
u15.pdf .pdf 356 kB
u18.pdf .pdf 408 kB
u19.pdf .pdf 460 kB
v8.pdf .pdf 199 kB
v11-sken.pdf .pdf 592 kB
v13.pdf .pdf 243 kB
v15.pdf .pdf 215 kB
v18.pdf .pdf 297 kB
v19.pdf .pdf 271 kB

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info