Děti mají jednodušší přístup k výrobkům obsahujícím nikotin – neznalé rodiče jednoduše přechytračí

Už jste slyšeli mezi dětmi někdy: "Dáme góla / Jdem nabít / Máš lift"? A vidíváte postávající teenagery vyfukující nezapáchající nebo dokonce vonící dým? Mezi dětmi se nikotinové výrobky rozšiřují rychleji, než stačíme sledovat a přidávají se další drogy. Jako rodič máte nelehký úkol – být v obraze!

9. 10. 2023 Petra Bruzlová

Bez popisku

Co jsou to nikotinové sáčky a jak se užívají

Nikotinové sáčky jsou malé bílé pytlíčky, které se vkládají do dutiny ústní mezi ret a dáseň a nechají se působit. Společně se slinami se nikotin ze sáčků začne postupně uvolňovat a vstřebávat přes sliznici dutiny ústní do krevního oběhu a následně do mozku. Sáčky se nekousají ani nepolykají a jsou jednorázové (po jejich užití se vyhodí). Obsah nikotinu v jednom sáčku se pohybuje mezi 2 mg50 mg. Sáčky, které obsahují desítky miligramů nikotinu tak mnohonásobně převyšují množství nikotinu v jedné cigaretě. Atraktivní jsou svým balením, reklamou a příchutěmi. Jsou také propagovány formou placené spolupráce celou řadů influencerů, které děti považují za své vzory. Samostatnou kapitolou jsou již zmíněné příchutě sáčků (zejména nápodoby sladkostí) přitahující svojí chutí především děti. Sáčky jsou velmi široce dostupné – lze si je koupit v běžné maloobchodní síti a na internetu za nízké ceny. Užívání sáčků je diskrétní, není nijak cítit ani navenek poznat. Proto je pro rodiče či pedagogy obtížné rozpoznat, zda dítě sáček užilo či užívá.

E-cigareta a vapování

Pojmem elektronická cigareta je označováno široké spektrum elektronických zařízení určených k vaporizaci speciální tekutiny (e-liquidu) a následnému inhalování vzniklého aerosolu neboli páry. Tekuté e-liquidy jsou kapalné směsi propylenglykolu, glycerinu, dochucovadel, nikotinu (mohou být i beznikotinové) a vody. Oproti dospělým má užívání e-cigaret mezi dětmi svá specifika. Mladí lidé totiž na elektronické cigarety nahlíží jako na součást trendu a stylu, spíše než jako na „kouření“. Děti oproti dospělým preferují beznikotinové e-liquidy a jedním z hlavních lákadel jsou pro ně tzv. vapovací triky. Technika, při které je potřeba vtáhnou do plic velké množství bílého aerosolu a ten následně vydechovat ústy či nosem v různých obrazcích (např. tvar kolečka či medúzy). Další aspekt, který činí e-cigarety atraktivní pro děti a dospívající, je široké spektrum příchutí e-liquidů (včetně sladkostí, populárních sladkých limonád nebo ovoce) a široká variabilita a flexibilita zařízení.

Na základě chemických analýz srovnávajících klasické cigarety s elektronickými cigaretami vyplývá, že aerosol pocházející z e-cigaret obsahuje mnohonásobně méně toxických látek ve srovnání s kouřem. To platí zejména pro rakovinotvorné látky. Užívání elektronických cigaret však není zcela bez rizik. I když e-liquid neobsahuje nikotin, malé koncentrace chemických látek ve vdechovaném aerosolu škodí zdraví také, a to zejména v dlouhodobém horizontu.

Co je to nikotin

Nikotin působí na lidský organismus jako stimulant, je návykový a také neurotoxický, to jest škodlivý pro nervový systém. Užití nikotinu ovlivňuje cévní systém – dochází ke stažení cév, zvýšení tlaku a zrychlení srdeční akce. Dále nikotin způsobuje stimulaci trávení a zrychlení pohybu střev. V mozku nikotin stimuluje centrum odměny a uvolnění hormonu dopaminu, který způsobuje zlepšení nálady. Pravidelné užívání nikotinu proto vede k rozvoji závislosti. Nikotin dále krátkodobě zlepšuje koncentraci a pracovní paměť. Při závislosti na nikotinu dochází přibližně po hodině až dvou po jeho vysazení k abstinenčním příznakům. Ty se projevují chutí a myšlenkami na cigaretu (či jiný nikotinový produkt), zvýšeným napětím, zhoršeným soustředěním, výkyvy nálad nebo zvýšenou chutí k jídlu.

Kratom a HHC

Kanabinol HHC pochází z konopí a kratom z tropické rostliny. V malém množství mohou mít léčivé účinky, ve velkých dávkách utlumují. Prodávají se jako oleje, tinktury, tablety či prášek. Kratom - tzv. čajová droga je psychoaktivní látka, která se řadí k novodobým drogám. I přes velké varování lékařů jej Česká republika na rozdíl od okolních států nezařadila na zakázaný seznam návykových látek. Nahořklý prášek si teenageři a mladí do 30 let sypou do vody, džusu anebo čaje. Menší dávky způsobují typické stimulační efekty, které připodobňují kokainový efekt. Naproti tomu vyšší dávky mají sedativní účinky na centrální nervovou soustavu srovnatelné s morfinovým účinkem. Uživatelé HHC jej dnes často přijímají ve formě vapování, kdy se aktivní látka do těla uvolňuje vdechováním páry z elektronické cigarety.

Co mohou dělat rodiče

 • Zajímejte se, jak vaše dítě tráví volný čas.
 • Mějte přehled o influencerech a youtuberech, které vaše dítě sleduje (včetně sociálních sítí, online her a aplikací).
 • Většina dětí vnímá nikotinové sáčky/e-cigarety/kratom/HHC jako určitou formu záliby a statusový symbol.
 • Mnoho dětí pouze vyzkouší (projde experimentem) a dále již neužívá.
 • Rodiče by měli se svými dětmi sáčky/e-cigarety/kratom/HHC otevřeně mluvit (zda je lákají, co se jim na tom líbí, co ví o účincích a škodlivosti, zda užívají jejich kamarádi atd.)
 • Rozhovor s dítětem by měl být přirozený, chápavý, založený na důvěře. Dítě nekritizujte a nepoučujte.
 • Z pozice rodičovské autority můžete reflektovat, že vás daná situace mrzí a popsat objektivní rizika a negativní důsledky užívání pro dítě (riziko závislosti, škodlivost pro srdce a cévy, porušování školního řádu, narušení spánku, toxický účinek pro mozek a tak dále).
 • Snažte se dítě motivovat, podporovat a rozvíjet v oblastech, které jej baví a daří se mu v nich (sníží tím riziko úniku k rizikovému chování).
 • Zjišťujte si proaktivně informace o nových trendech v užívání návykových látek, které jsou
  pro děti aktuální.
 • Využijte spolupráci se školou (třídní učitel, školení metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog), sledujte média (včetně sociálních sítí) a odborné instituce, které se této problematice věnují.
 • Cílem prevence by mělo být to, aby dítě bezpečně prošlo experimentem a dále již návykovou látku neužívalo.

Zdroje:

Článek vznikl jako kompilace informací z několika článků Mgr. Adama Kulhánka, Ph.D., MBA, z webových stránek sancedetem.cz, a dále z informací Institutu moderní výživy a Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info