Ftaláty najdeme v kosmetice i v plastových výrobcích. Jak mohou být pro naše zdraví nebezpečné?

Ranní rutina většiny z nás – vstaneme, oblékneme se, nastříkáme na sebe deodorant a dámy většinou pak pokračují se zkrášlovací procedurou zahrnující vrstvu make-upu nebo fixaci účesu lakem na vlasy. Pak popadneme svačinu v plastikovém pytlíku nebo plastové krabičce a spěcháme do práce. Většinu z nás pravděpodobně nenapadne, že jsme se jen během našeho rána nejméně jednou setkali se sloučeninami zvané ftaláty, které mohou negativně působit na naše zdraví.

24. 10. 2022 Aneta Sojková

Bez popisku

Lidé jsou vystavovány ftalátům a jeho substancím téměř na každém kroku. Kromě jeho negativních účinků na zdraví člověka je důležité také porozumět, v jakém množství látek je populace vystavená a jaké jsou faktory expozice. A přesně tomu se věnovala studie skupiny vědců z centra RECETOX, kteří zkoumali expozici látek v moči u 300 českých teenagerů ve věku od 12 do 17 let a 300 mladých dospělých (našich Young Adults) ve věku od 18 do 38 let. Zjistili, že ftaláty se nachází téměř ve všech zkoumaných vzorcích. A také to, že jejich hladina je ovlivněna množstvím používaných kosmetických produktů.

Co jsou ftaláty a proč jsou pro nás nebezpečné?

Ftaláty jsou organické sloučeniny kyseliny ftalové. Nejčastěji se používají jako změkčovadla při průmyslové výrobě plastů, například při přeměňování PVC z tuhého plastu do jeho měkké podoby, která je nám známá z každodenního života. S ftaláty se běžně setkáme u plastikových sáčků, PET lahví, dětských hraček (některé ftaláty už jsou Evropskou unií pro výrobu dětských hraček zakázány) nebo při výrobě PVC podlah.

Ftaláty nejsou v plastech volně vázány, proto se mohou volně uvolňovat do okolí a odtud se dostávat i do lidského těla. Některé ftaláty mohou zdraví člověka ovlivňovat, protože negativně působí na hormonální a reprodukční systém. U mužů mohou způsobovat sníženou plodnost. Nepříznivě působí také na ledviny a játra, mohou ovlivňovat srážlivost krve a také zvyšovat riziko vzniku alergií, astmatu nebo způsobit hyperaktivitu či poruchy pozornosti.

Ftaláty v kosmetických produktech

Ftaláty se také běžně používají i v kosmetickém průmyslu, a to ke zvýraznění vůně, jako rozpouštědla nebo také k denaturalizaci alkoholu. Najdeme je například v deodorantech, šamponech, ale i v lacích na vlasy nebo v lacích na nehty. A právě i z kosmetických přípravků se mohou dostávat do těla. Není tedy překvapením, že vědci ve studii potvrdili, že jedinci, kteří používají více kosmetických produktů na denní bázi, měli v moči větší koncentraci některých ftalátů.

Koncentrace se ale také měnila s ročním obdobím – v zimním období, kdy trávíme více času uvnitř, byla hladina ftalátů detekována v moči zpravidla vyšší než v měsících letních.

Závěrem

  • Vědci potvrdili přítomnost ftalátů téměř u většiny zkoumaných vzorků.
  • Hladina ftalátů byla vyšší u jedinců, kteří používali kosmetické produkty na denní bázi.
  • Hladina ftalátů u českého vzorku populace teenegarů a mladých dospělých je srovnatelná s hladinou u evropských vzorků. S porovnáním s americkými vzorky je koncentrace u některých ftalátů až šestkrát vyšší.

Sledování chemických látek v lidském těle u dětí a mladých dospělých se věnuje i evropský projekt nazvaný HBM4EU, do kterého se zapojilo už na 30 zemí. I my se na něm podílíme. Pravidelně do projektu poskytujeme nasbírané vzorky, nejčastěji od našich Young Adults. Díky tomu mohou vědci prozkoumat, na kolik jsou chemickým látkám vystaveny lidé napříč celou Evropou a následně zjištění komunikovat s politiky, kteří mohou posouvat legislativní hranice, například tak, aby se některé škodlivé látky nepoužívali při výrobě plastů či kosmetických produktů.

Zdroj: Stuchlík Fišerová P, Melymuk L, Komprdová K, Domínguez-Romero E, Scheringer M, Kohoutek J, Přibylová P, Andrýsková L, Piler P, Koch HM, Zvonař M, Esteban-López M, Castaño A, Klánová J. Personal care product use and lifestyle affect phthalate and DINCH metabolite levels in teenagers and young adults. Environ Res. 2022 Oct;213:113675. doi: 10.1016/j.envres.2022.113675. Epub 2022 Jun 11. PMID: 35700762.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info