Po dvou letech končí sběr dat ve výzkumu Health Brain Age

Během studie Health Brain Age jsme vyšetřili 260 třicátníků z Brna a Znojma. Cílem výzkumu je porozumět tomu, proč někteří lidé stárnou rychleji a trpí příznaky deprese či horšími kognitivními schopnostmi a jiní ne. A také poodhalit, zda mozek stárne pořád stejnou rychlostí nebo ne.

4. 2. 2022 Aneta Sojková

Bez popisku

Během studie Health Brain Age jsme vyšetřili 260 třicátníků z Brna a Znojma. Cílem výzkumu je porozumět tomu, proč někteří lidé stárnou rychleji a trpí příznaky deprese či horšími kognitivními schopnostmi a jiní ne. A také poodhalit, zda mozek stárne pořád stejnou rychlostí nebo ne.

Průběžné analýzy výsledků ukazují, že zvýšený stres v prenatálním období způsobuje větší náchylnost k depresím a zhoršené kognitivní funkce u potomků v mladé dospělosti. „Podle průběžných výsledků se zdá, že tento vztah jsme schopni vysvětlit pomocí změn v gyrifikaci, tedy v členění povrchu mozku,“ popsala vedoucí výzkumnice projektu Klára Marečková.

Součástí vyšetření na výzkumném institutu CEITEC Masarykovy univerzity byl odběr biologických vzorků, neuropsychologické vyšetření, dotazníkové šetření, a především pak magnetická rezonance mozku. Ta u každého účastníka trvala přibližně hodinu. „V první fázi se snímala anatomická data, v další fázi dlouhé zhruba 40 minut jsme pak snímali aktivitu mozku střídavě v klidu a během jednoduchých úkolů. A nakonec jsme snímali difuzní data,“ upřesnila neurovědkyně Klára Marečková.

Výzkum rozšiřuje studii VULDE z roku 2015, která ukázala, že stres matky během první poloviny těhotenství souvisí se sníženým obsahem šedé hmoty jak v celém mozku, tak v některých dílčích oblastech. Psychický stav matky během těhotenství tak může mít zásadní vliv na zdraví jejího potomka.

Do studií VULDE a Health Brain Age zapojili původní účastníci studie ELSPAC, tedy mladí dospělí narození v letech 1991 a 1992 v Brně nebo Znojmě. Právě o jejich zdraví, vyrůstání a dospívání mají totiž výzkumníci podrobné informace. „To, že se do výzkumu zapojili právě tito účastníci nám umožňuje zaměřit se na otázky, které bychom bez dlouhodobých dat nebyli schopni zodpovědět. Například vliv prenatálních faktorů na zdraví v dospělosti.“ Uzavřela Marečková.

Po sběru dat budou následovat zaměřené především na faktory predikující zrychlené stárnutí, pokles kognitivních funkcí a výskyt příznaků deprese.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info