Studie PROSECO se blíží do finále. Ukazuje dynamiku protilátek proti viru SARS-CoV-2 v české populaci

Dlouhodobá studie PROSECO už od října 2020 zkoumá dynamiku vývoje IgG protilátek proti onemocnění SARS-CoV-2 v české populaci. Prospektivní studie se nyní blíží do finále, u účastníků probíhá třetí a poslední analýza vzorku krve.

3. 3. 2022 Aneta Sojková

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra oslovila všechny své dospělé klienty s možností zúčastnit se studie PROSECO, která má tři fáze. První fáze sledovala vývoj protilátek u nevakcinovaných lidí během druhé vlny pandemie covid od října 2020 do března 2021. Druhá fáze se naopak zaměřila na období masivní vakcinace od dubna 2021 do září 2021 a třetí fáze se nyní soustředí na dynamiku vývoje protilátek v české populaci.

Zdravotníci účastníkům studie ve třech časových bodech vždy po šesti měsících odeberou vzorek venózní krve. Ve vzorku séra následně odborníci v klinických laboratořích asociace Qualitylab stanovují hladinu IgG protilátek proti spike-proteinu SARS-CoV-2 viru.

Díky této soupravě jsou v laboratořích schopni detekovat protilátky proti COVID-19. Každá jamka obsahuje řadu antigenů specifických pro koronaviry, mezi nimi i COVID-19. Do jamek se pak postupně přidávají různá chemická činidla a vzorek krevního séra od účastníků studie. Na přítomnost protilátek v krvi účastníků potom ukazují zabarvené jamky, které vyhodnocuje počítačový program.

Z první fázi studie výzkumníci zjistili dramatický nárůst počtu seropozozitivních účastníků v čase sledování. Zatímco v říjnu a listopadu 2020 bylo ve sledované skupině 28 % účastníků seropozitivních, v prosinci 2020 a v lednu 2021 tento počet vzrostl až na 43 %. I další měsíce se nesly ve znamení nárůstu, v období února a března zdravotníci prokázali pozitivitu IgG protilátek až u poloviny vzorků.

Tato data korespondují s národními daty, která v tomto období ukazovala nejen navýšení počtu pozitivních PCR testů v České republice, ale také nárůst počtu zemřelých. Přesto z první fáze studie podle výzkumníků pod vedením Vojtěcha Thona z výzkumného centra Recetox také vyplývá, že procento populace, která bylo do března 2021 vystavena onemocnění je mnohem vyšší. To může být samozřejmě způsobeno bezpříznakovým průběhem infekce, který podle studie měla více než třetina účastníků. Studie navíc ukázala, že téměř třetina účastníků, u kterých se ukázala hladina protilátek, v daném období nepodstoupili PCR test.

Z výsledků první fáze studie tak vyplývá, že velká část české populace se v období od října 2020 setkala s virem SARS-CoV-2 a není imunologicky naivní. Nyní výzkumníci vyhodnocují data z druhé fáze studie, která probíhala v období masivní vakcinace. Ta ukážou protilátky nejen po prodělané nemoci, ale také po očkování. Zároveň v laboratořích probíhají třetí a poslední odběry krve u účastníků, a to až do konce března tohoto roku. Tato poslední fáze výzkumu se zaměří na dynamiku výskytu protilátek.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info