Kouříte v těhotenství? - výsledky studie ELSPAC

Možná tím zaděláváte svému dítěti nejen na problémy ve škole. Ačkoli na chování a jaké bude mít dítě ve škole známky má vliv řada dalších faktorů, kouření je jeden z těch, které můžete sami ovlivnit už v době jeho raného vývoje.

28. 9. 2021 Eliška Hrežová

Bez popisku

Návrat dětí do školních lavic představuje začátek plný výzev. Na děti čeká řada školních povinností nejenom z oblasti učiva. Klademe na ně také nároky v tom, jak se mají správně chovat a fungovat v kolektivu často nových tváří. V dalším z článků ELSPAC jsme tak sledovali vztah mezi kouřením matek v těhotenství a školními výsledky jejich dětí ve věku 8, 11 a 13 let. Zaměřili jsme se na to, jak se jim dařilo v jednotlivých předmětech, jaké bylo jejich chování, a jestli jejich matky v těhotenství kouřily nebo ne. 

Špatné známky i chování

Celkově bylo zhruba 10 % dětí od matek, které v těhotenství kouřily. A právě těmto dětem dělalo v 8 a 11 letech větší problémy čtení, počítání, ale i psaní. Také se u nich častěji (u 42 % dětí) objevovaly specifické poruchy učení typu dysgrafie (problémy s psaním), dysortografie (problémy s pravopisem), dyslexie (problémy se čtením), dyspraxie (problémy s pohybem) nebo dyskalkulie (problémy s počítáním). U dětí nekuřaček jsme tyto poruchy zaznamenali také, nicméně pouze u zhruba jedné čtvrtiny.  

Projevy problémového chování jsme sledovali rovněž ve větší míře u dětí kuřaček. Výrazný rozdíl byl ale jenom v letech 8 a 11 let. Děti nedokázaly například udržet pozornost a klid v lavici, vyvolávaly více rvačky nebo lhaly.  

Kouř nebo sociální prostředí?

Jak přesně kouř z cigaret ovlivňuje vývoj mozku nevíme, ale pravděpodobné jsou biologické mechanizmy. Jejich poškození vede k narušení zásobení kyslíkem, hormonálních drah, ale i přímo poškozuje samotné buňky a jejich dělení. V pozdějším věku mohou tyto vlivy způsobit problémy s učením a chováním. Druhým, a možná více pravděpodobným důvodem může být sociální prostředí, ze kterého dítě pochází, rodinné zázemí, ve kterém se dítě pohybuje, ale i zdravotní stav rodičů. Matky kuřačky byly oproti nekuřačkám například méně vzdělané a podle učitelských záznamů dětem méně s učením pomáhaly. Nedávno publikovaný článek zmiňuje rovněž možný vztah i s nízkou porodní hmotností 

Vliv vnitřních i vnějších faktorů je nesporný a nelze je nikdy od sebe oddělit. Ačkoli nelze říct, že kouření v těhotenství způsobuje problémové chování a poruchy učení u dětí, z celkového pohledu k němu určitě přispívá. Ve zkoumání širokého množství faktorů, které ovlivňují zdraví našich dětí pokračujeme i nadále ve studii CELSPAC: TNG. 

Zdroje:

KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Maternal Smoking During Pregnancy, Behavioral Problems and School Performances of Their School-Aged Children. Central European Journal of Public Health. 2008, 16(2), 71-76. Dostupné z: doi:10.21101/cejph.a3462


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info