Stres v těhotenství ovlivňuje část mozku zodpovídající za emoce

Stres nesvědčí nikomu z nás. Ale jestli to platí pro někoho dvojnásob, jsou to nastávající maminky. Stres prožívaný v těhotenství totiž může dlouhodobě ovlivňovat vývoj mozku, a tím třeba i větší náchylnost k depresím u potomků. 

19. 10. 2021 Aneta Sojková

Bez popisku

Nové výsledky studie VULDE ukazují, že stresové události v těhotenství mohou působit nejen na množství šedé kůry mozkové, ale také na část mozku zvanou amygdala. Ta zodpovídá za pracování s emocemi.  

Stres u těhotných ovlivňuje objem amygdaly u potomků  

Tým pod vedení Kláry Marečkové přišel na to, že stresové události prožívané během první poloviny těhotenství mohou ovlivnit objem amygdaly u potomků. Tato část mozku umístěná ve střední části spánkového laloku se totiž vyvíjí v rané embryonální fázi. Je důležitá pro zpracování emocí a také významně ovlivňuje naše chování při prožívání strachu nebo radosti. Zároveň může přispívat k větším sklonům k depresi. Pro svůj výzkum použili data o stresových událostech z dotazníků matek vyplňovaných v rámci studie ELSPAC, které následně propojili s více než stovkou skenů mozku jejich potomků vyhotovených o 25 let později. 

Objem amygdaly – možná příčina náchylnosti k depresím  

Pokud matka v první polovině těhotenství prožívala nějaký typ stresu, děti měly zpravidla menší objem amygdaly. Ten, stejně jako větší objem této části mozku může mít podle vědců vliv na sklony k depresím v mladém dospělém věku. Menší objem amygdaly však automaticky neznamená, že se deprese u člověka rozvine. Jak náchylnost k depresím, tak samotný vznik totiž ovlivňuje mnoho různých faktorů.  

Závěrem:  

  • Stres prožívaný v těhotenství může ovlivňovat vývoj mozku dětí a tím i sklony k depresím.  
  • Studie ukázala, že potomci matek, které byly během první poloviny těhotenství vystavené stresovým událostem, mohou mít menší objem amygdaly.  
  • Amygdala, část mozku umístěná ve středním spánkovém laloku, zodpovídá za zpracování emocí, prožívání strachu, radosti, ale může zapříčinit i náchylnost k depresím.  
  • Je to pouze jeden z faktorů. Snížený objem amygdaly nutně neznamená, že se deprese rozvine.  

Zdroje:

MAREČKOVÁ, Klára, Radek MAREČEK, Lenka ANDRÝSKOVÁ, Milan BRÁZDIL, Yuliya S. NIKOLOVA. Impact of Prenatal Stress on Anatomy Amygdala anatomy in Young Adulthood Timing and Location Matter.  Biol Psychiatry Cogn Neurosci Neuroimaging. 2021 Aug 3:S2451-9022(21)00203-2. doi: 10.1016/j.bpsc.2021.07.009. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info