Historie CELSPAC

 • 2020

  Doktorka Klára Marečková z vědeckého pracoviště CEITEC realizuje pokračování studie o mozku CELSPAC: Health Brain Age. Druhé skenování mozku "dětí" ELSPAC probíhá, abychom lépe porozuměli procesům biologického stárnutí a vzniku duševních onemocnění. 

 • 2019

  Začíná navazující studie CELSPAC: Young Adults, která má za úkol vyšetřit děti ELSPAC, nyní už mladé dospělé. Hlavním úkolem je navázat na dvacetiletý výzkum a najít časné ukazatele chronických onemocnění.

  V průběhu roku se spouští ostrá verze studie CELSPAC: The Next Generation.

 • 2016

  CELSPAC studie se rozšiřují o novou generaci Brňanů ve spolupráci s gynekologicko-porodnickým oddělením Fakultní nemocnice Brno.

  Do pilotní fáze studie CELSPAC: The Next Generation vstupují těhotné ženy, které plánují rodit v porodnicích v Bohunicích nebo na Obilním trhu. Ve studii sledujeme růst a vývoj dítěte a vše, co jej ovlivňuje. Hlavně se ale studie zaměřuje na vznik alergií, astmatu, ADHD a poruch autistického spektra nebo obezity.

 • 2015

  Doktorka Klára Marečková z pracoviště CEITEC pořádá první navazující studii VULDE, kam zve děti ELSPAC, kterým je v tu dobu 2324 let.

  Účastníkům a účastnicím skenuje mozky na magnetické rezonanci a zjišťuje, jak stres matky v těhotenství ovlivňuje vývoj mozku u dětí. Ukazuje se, že pokud matka prožívala v těhotenství stresové události, mělo to u dětí vliv na vývoj šedé hmoty mozkové a vznik deprese v dospělosti.

 • 2012

  Data přebírá do své správy Centrum RECETOX na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity pod vedením prof. RNDr. Jany Klánové, Ph.D., která je sama se svou dcerou účastnicí studie. Začíná přepisování papírových dotazníků do elektronické podoby a vzniká prohlížeč dat s výstupy studie.

  ELSPAC se přejmenovává na CELSPAC (Central European Longitudinal Studies of Parents and Children) a plánuje se rozšíření výzkumu na další skupiny obyvatel.

 • 1991 až 2012

  Přes 20 let studie sleduje, které biologické, psychologické, ekonomické a environmentální faktory ovlivňují těhotenství, porod a následný vývoj dítěte a zdraví dospívajících.

  Zapojené rodiny tak postupně vyplňují na 74 dotazníků a podstupují 6 klinických vyšetření. Jak vypadal časový harmonogram pozorovaných období se můžete podívat tady.

 • 1991 a 1992

  Během dvou let se do výzkumu zapojují tisíce rodin, které očekávají narození dítěte. Celkem tak bylo sledováno 5 738 dětí narozených v Brně a 1 851 dětí narozených ve Znojmě.

 • 1989 až 1990

  V České republice je výzkum realizován Státním zdravotním ústavem. Národním koordinátorem studie se stává doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc., který je jejím duchovním otcem dodnes. Nábor nastávajících maminek a sběr dat je plánován v porodnicích v Brně a ve Znojmě.

 • 1988

  Světová zdravotnická organizace (WHO) iniciuje výzkum lidského zdraví od těhotenství po dospělost Evropská dlouhodobá studie těhotenství a dětství ELSPAC (European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood).

  Výzkum je plánován v 7 zemích Evropy. Vedle České republiky se zapojuje i Velká Británie, ostrov Man, Slovensko, Rusko, Španělsko, Chorvatsko, Estonsko a Řecko.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info